• ETT HANINGE ATT LITA PÅ


    Idag avgörs budgetfullmäktige i Haninge. Ledordet i Kristdemokraternas budget är att man ska kunna lita på Haninge och den verksamhet som kommunen bedriver. Budgetförslaget innehåller tydliga satsningar på förskola, äldreomsorg, bostäder och infrastruktur.

    Den stora satsningen i budgeten är att grund-och förskolenämnden får +122 mnkr. För oss kristdemokrater är detta en viktig satsning med målet att kunna minska barngruppsstorlekarna och att skolans roll som kunskapsförmedlare stärks.

    -I vår budget satsar vi på de minsta och de äldsta i vårt samhälle. Vi har avsatt pengar i budgeten för att införa äldreboendegaranti för personer över 85 år och att införa ett maxtak på 15 barn i varje småbarnsgrupp i förskolan. Vi lyfter även fram det viktiga ledarskapet inom skolan. Lugn och arbetsro i klassrummet är ett måste för att eleverna ska lyckas i sina studier, säger Martin Strömvall, Kristdemokraternas toppkandidat till kommunfullmäktige.

    – Vi har också skapat ett ekonomiskt utrymme för att bättre klara de stora investeringsbehov i nya skolor och förskolor som ligger framför oss. Vi har också föreslagit att det ska införas en kommunal slöseriombudsman som ska säkerställa att kommunens pengar används till kommunal kärnverksamhet och inte till dyra kommunala prestigeprojekt där Haningeborna får stå för notan. Vi kristdemokrater tar ansvar för Haninge både nu och för framtiden, avslutar Martin Strömvall.