• #OrangeDay – Tillsammans mot våld mot kvinnor

  Igår var det #OrangeDay, FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor, som uppmärksammas runt om i landet under parollen ”Tillsammans mot våld”.
  Familjen är den starkaste gemenskap vi har och hemmet ska vara vår tryggaste plats. Men så ser det tyvärr inte alltid ut. Förra året begicks närmare en femtedel av alla anmälda misshandelsfall i Sverige av en närstående till offret. Det faktiska antalet är dock mycket större då merparten av dessa brott inte polisanmäls. Särskilt illa är det i pandemins spår och i måndags uppgav Haninge kvinnojour att att man fått ta emot dubbelt så många samtal som innan pandemin (https://www.mitti.se/…/reptkj!J4bUVwlv999@IYcBxBdThw/).

  Mittensamarbete för Haninge kommer på Socialnämndens sammanträde 15 december att föreslå 368 000 kronor i fortsatta medel till Haninge kvinnojour, Mancentrum i Haninge och Haninge/Nynäshamns brottsofferjour, för att de ska kunna fortsätta sitt outtröttliga arbete.

  – Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället, där vi dessutom befarar ett stort mörkertal. Dessa föreningar har möjlighet att hjälpa många som annars kan vara svåra att nå och deras arbete är ett livsviktigt komplement till polisens insatser, säger Jens Davidson (KD), Socialnämndens vice ordförande och kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor.

  Kristdemokraterna vill se ytterligare lagskärpningar, större brottsofferperspektiv och fortsatta satsningar på det förebyggande arbetet, i kampen mot våld i nära relationer.

  Bland annat vill vi:

  • Införa en civilkuragelag
  • Bryta sekretessen vid misstanke om våld i nära relationer
  • Skärpa straffen för våldtäkt. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret får upprättelse
  • Stärka landets kvinnojourer
  • Återinförda specialenheter inom polisen mot sexualbrott
  • Prioritera snabbare och mer effektiv handläggning av polisärenden som rör våld i nära relationer
  • Göra hedersbrott till egen brottsrubricering
  På länkarna kan du läsa mer om var du som lever i en våldsam relation kan vända dig, och vilket stöd som finns: