• Stor kritik mot utökad vistelsetid på förskolan

    På grund-och förskolenämndens sammanträde sista sammanträde under december månad redovisade förvaltningen en utvärdering om vilka konsekvenser om utökad tid på förskolan har fått för verksamheten. Införandet av utökad tid på förskolan skedde för över ett år sedan och innebar att barn med föräldralediga och arbetssökande föräldrar får vara på förskolan uppemot 30 timmar i veckan istället för 25 timmar som tidigare.

    – Jag anser att det är djupt allvarligt att uppemot 74 % av pedagogerna och förskolornas ledning är missnöjda över införandet av att införa 30 timmar på förskola med barn för med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga. Det är upprörande att Socialdemokraterna inte lyssnar på kommunens förskollärare, säger Martin Strömvall (KD)

    – Vår kritik mot att införa 30 timmar på förskolan har i stora delar visat sig vara rätt, och vi kommer aktivt att fortsätta arbeta för att det ska införas 25 timmar förskola i veckan. Vi prioriterar mindre barngrupper, bättre arbetssituation för för våra förskollärare före att utöka tillgängligheten inom förskolan för barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.