• Slopade parkeringsavgifter i centrala Handen från 1 december

    För att främja lokalt näringsliv, och för att minska det ekonomiska trycket hos såväl invånare som besökare till centrala Handen, tas nu parkeringsavgifterna bort på de gator som varit markerade med taxa C, och ersätts nu med en ny parkeringsreglering.

    Det innebär att avgiftsbelagd parkering för 2 timmar ersätts med 2 timmars parkering utan avgift med parkeringsskiva. Dessutom kommer det att vara tillåtet med 24 timmar parkering utan avgift på gator som tidigare varit belagd med avgift utan tidsbegränsning.

    – Nu blir det billigare för Haningebor och besökare att vistas i centrala Handen. Vi tar bort de tidigare parkeringsavgifterna och gör det billigare för både boende och besökare att vistas i centrala Handen. Det gynnar privatpersoner och familjer, men även näringsidkare som till exempel lokala butiker och restauranger, säger Martin Strömvall (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, Haninge kommun.

    Ny parkeringsreglering

    På gator med avgiftsbelagd parkering för 2 timmar införs nu 2 timmars parkering utan avgift som regleras genom parkeringsskiva. På dessa gator tillåts 2 timmars parkering mellan klockan 08 – 20. Mellan klockan 20 – 08 tillåts fordon parkera utan tidsbegränsning. På gator med avgiftsbelagd parkering utan tidsbegränsning införs nu 24 timmar tillåten avgiftsfri parkering.