• Kvalitet före kvantitet inom Haninges förskolor

    Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att införa 25 timmars förskola för barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga, istället för 30 timmar i veckan som reglerna var tidigare. Denna motion kommer idag att behandlas av kommunstyrelsen och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet kommer att rösta nej till förslaget. 

    Det framgår i förvaltningens underlag till beslut att uppemot 74 % av pedagogerna i förskolan är kritiska till införandet av 30 timmar förskola och istället vill införa 25 timmar förskola i veckan. Införandet av 30 timmar förskola har i grunden inte inneburit några kvalitetsförbättringar alls för förskoleverksamheten.

    -Det är upprörande att Socialdemokraterna inte lyssnar på Haninges förskollärare och helt väljer att bortse från deras synpunkter. Vi prioriterar mindre barngrupper, bättre arbetssituation för våra förskollärare före att utöka tillgängligheten inom förskolan för barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.