• Uppåt för hemtjänsten i Haninge

    Uppåt för hemtjänsten ⬆️SPF Seniorerna följer upp kvaliteten i samtliga 290 kommuner i sitt Hemtjänstindex. På ett år förbättrar sig Haninges hemtjänst från plats 120 till en hedrande 34:e-plats. Stort tack till alla som jobbar med hemtjänst i Haninge, både privata utförare och kommunen. Ni är guld värda!
    SPF Seniorernas Hemtjänstindex är en viktig och omfattande undersökning av hemtjänstens kvalitet i Hela Sverige. Syftet är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst. Ett unikt kvalitetsmätningsindex där seniorer själva valt ut de parametrar som är viktigast i hemtjänsten.

    De fina siffrorna förpliktigar. Vi måste jobba metodiskt för att fortsätta förbättra hemtjänsten. Både kommunen och privata utförare. Det fixar vi – tillsammans!

    Läs mer om undersökningen här:
    https://hemtjanstindex.se/hemtjanstindex-2023/