Fler poliser till hands i Handen

 

ladda ned

Kommunerna Haninge och Nynäshamn växer. Regeringen har slopat kravet på 20 000 poliser. Vi är från Haninge och Nynäshamn bekymrade över hur detta på sikt kommer att påverka antalet poliser och tryggheten i våra kommuner. En väl utbyggd och fungerande polis är just nu och för framtiden kanske viktigare än någonsin. Läs mer


Inför äldreboendegaranti i Haninge

Kristdemokraterna har under denna mandatperiod presenterat flera förslag för hur äldreomsorgen i Haninge kan förbättras. Vi har bland annat skrivit en motion om att Haninge ska införa LOV-tjänster på hemsänd mat. Denna motion är just nu under beredning.  Ett annat förslag från oss kristdemokrater som har fått stor medial uppmärksamhet i lokaltidningen Mitt i Haninge är vår motion om att skolköken ska kunna laga mat åt hemtjänsten för de pensionärer som önskar matlåda.

Vårt senaste förslag för att öka tillgängligheten i äldreomsorgen handlar om att vi vill införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år. För oss kristdemokrater är det viktigt att Haninges äldre ska kunna åldras i trygghet och kunna ha tillgång till god vård och omsorg.

–   Vi får aldrig glömma bort att det är våra äldre som har Kickanbyggt upp vårt land och det välstånd som vi har idag. För mig och Kristdemokraterna är det självklart – Haninges äldre ska ha en värdig äldreomsorg. Våra äldre ska känna sig trygga i vetskapen om att de har rätt till äldreboende på ålderns höst, avslutar Suzanne ”Kickan” Enman (KD), 2:e vice ordförande i äldrenämnden

Kristdemokraternas motion om att införa äldreboendegaranti går att utläsa i sin helhet nedan:

Inför äldreboendegaranti

Att bygga ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för Kristdemokraterna. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. Vi menar från Kristdemokraterna att detta måste vara utgångspunkten också för vår kommuns äldreomsorg.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Var och en ska ses som en person med eget och unikt värde, med skilda intressen och bakgrunder.

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Vi kristdemokrater vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen tillhandahåller plats i särskilt boende om de själva så önskar. Det kan handla om att den äldre upplever oro i hemmet eller social isolering.

Rätt till plats på särskilt boende eller ett trygghetsboende ska gälla för alla över 85 år, utan att det görs en biståndsbedömning. Detta är en mycket viktigare satsning än regeringens förslag om avgiftsfri öppenvård för dem som är över 85 år, både ur fördelningspolitiskt perspektiv men framför allt för att ett tryggt boende är oerhört viktigt – särskilt för äldre.

 

 

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

 

  1. Ge Äldrenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för personer över 85 år samt att lämna förslag på hur detta snarast kan införas i Haninge kommun.

 

För Kristdemokraterna

__________________                                           _________________________

Marie Litholm (KD)                                                      Suzanne ”Kickan” Enman (KD)