Våra förskolebarn måste komma i första hand

 

Ribby förskola

På tisdag den 30 augusti ska Socialnämnden i Haninge behandla ärendet om det ska bli ett serviceboende/flyktingboende på fastigheten som ägs av kommunen och som Ribby förskola idag använder som skolgård. Detta har skapat en stor oro bland barn, personal, föräldrar och grannar.

Läs mer