• Nu blir det billigare att parkera i Handen

  Nu blir det billigare att parkera i Handen! Från och med den 1 december tas P-avgifterna bort på gator markerade med ”Taxa C” i centrala Handen. Vi har skyndat på ärendet i förhoppning om att det ska gynna julhandeln, med ännu mer liv och rörelse i centrala Handen.
  Parkeringsavgifterna ersätts med:
  • Korttidsparkering: max 2 timmar med parkeringsskiva
  • Långtidsparkering: tillåten parkering i max 24 timmar
  Det här är ett vallöfte som infrias. Löften är till för att hållas. Även vallöften. Samtidigt tillför vi fler parkeringsplatser. Vi försöker också skapa ”popupparkeringar”. Parkeringar på platser som kanske ska bebyggas längre fram.

  Ny reglering som ersätter parkeringsavgifterna

  Gator som berörs av den nya regleringen är Runstensvägen, Vikingavägen, Parkvägen, Smedvägen, Midgårdsvägen, Nynäsvägen, Poseidons gränd, Utgårdsvägen, Odenvägen, Idunvägen samt Eskilsparkens parkering i centrala Handen.

  Korttidsparkering i max 2 timmar

  På gator med avgiftsbelagd parkering 2 timmar införs nu 2 timmars parkering utan avgift som regleras genom parkeringsskiva. På dessa gator tillåts 2 timmars parkering mellan kl 08-20. Mellan kl 20-08 tillåts fordon parkera utan tidsbegränsning. Se gula markeringar i kartan för dessa gator – Poseidons gränd, Eskilsparkens parkering, Vikingavägen norr om Eskilsvägen, Smedvägen, delar av Midgårdsvägen samt delar av Runstensvägen.

  Långtidsparkering i max 24 timmar

  På gator med avgiftsbelagd parkering utan tidsbegränsning införs nu 24 timmar tillåten avgiftsfri parkering. Se röda markeringar i kartan för dessa gator för dessa gator – Nynäsvägen, Vikingavägen söder om Eskilsvägen, Idunvägen, Utgårdsvägen, Odenvägen, Parkvägen, delar av Midgårdsvägen samt delar av Runstensvägen.

  Servicedagarna kvartstår och kommer att framgå av trafikskyltningen.

  Den nya parkeringsregleringen gäller från och med den 1 december 2023. Framtill dess att ovan nämnda gator är omskyltade gäller nuvarande parkeringsreglering.