• En värdig äldreomsorg

  en värdig äldreomsorg

  Haninges äldre ska må bra. Ålderdomen ska präglas av frihet, välmående och trygghet. Vi kristdemokrater har politiken för en värdig ålderdom som tar fasta på dessa värden!

  Kristdemokraterna i Haninge föreslår:

  🔹️ Valfrihet i omsorgen: Haninges äldreomsorg ska präglas av valfrihet. Äldre ska själva kunna välja både var och hur man ska bo.
  🔹️ Hjälpmedel i framkant: För att säkerställa bra arbetsmiljö och en god omsorg krävs att vi ligger i framkant med tekniska hjälpmedel.
  🔹️ Åldras med värdighet: Våra äldre förtjänar att åldras med värdighet. Detta innefattar goda måltider och trevliga boendemiljöer.
  🔹️ Bygg ut äldreomsorgen: Äldre ska inte behöva oroa sig för att få en plats på våra boenden – därför måste vi ha tillräckligt många boenden.

  Läs mer om vår äldrepolitik här: kommunpolitiskt program 2022-2026.