• Haninge prisas för säkra skolvägar

    Haninge kommun tilldelades idag ”GuldTriangeln” av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens arbete (NTF), för arbetet med att öka trafiksäkerheten för elever till och från skolan.
    Infrastrukturminister Thomas Eneroth delade ut priset som instiftades 1993 och som sedan 2007 delats ut vartannat år i anslutning till NTF:s kongress för att uppmärksamma kommuner som gjort insatser för att öka trafiksäkerheten.
    Motiveringen lyder:

    ”Haninge kommun får GuldTriangeln för sitt ambitiösa och lyckosamma arbete med att skapa säkrare och tryggare skolvägar och minska antalet resor till och från skolan med bil. Särskilt utmärkande är deras övergripande och systematiska arbetssätt där man redan på beslutsfattande nivå insåg att man måste få till en bred förankring inom kommunen för att lyckas. Insikten om att det krävs fysiska insatser som ökar säkerheten samtidigt som man ökar människors vilja till förändring genom att göra trafikmiljön trevligare och tar fram verktyg som underlättar för barn, föräldrar och skola är ett synnerligen gott exempel på ett väl fungerande kommunalt trafiksäkerhetsarbete.”

    Länk till NTF: