• INFÖR SPRÅKKRAV I ÄLDREOMSORGEN

  språkk

  Språkkrav i äldreomsorgen är vägen framåt för en tryggare och värdigare äldreomsorg i Haninge.

  Att kunna tala svenska ska vara självklart när man ska arbeta i vår äldreomsorg. Kristdemokraterna har redan drivit igenom språkkrav i hemtjänsten, men nu vill vi att det ska omfatta fler delar av äldreomsorgen. Vi kommer därför att lägga förslag om språkkrav inom samtliga delar av äldreomsorgen på äldrenämndens sammanträde.

  Vi har redan påbörjat arbetet med att införa stödinsatser till befintlig personal som brister i svenska. Detta i kombination med ett språkkrav vid nyanställningar kommer skapa en situation där våra äldre kan känna sig trygga i att personalen kommer förstå dem. Även personalen kommer kunna uppleva en bättre arbetsmiljö med minskad språkstress. Våra språkstödjande insatser har självklart äldre i fokus, men även personalen vinner på det.

  Detta förslag är ytterligare ett steg mot att forma den värdiga äldreomsorgen som vi vill se i Haninge.

  Vill du läsa mer om vår politik för Haninge? Läs vårt kommunpolitiska program här.