• KD RÖSTAR NEJ TILL PLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

    Idag ska kommunstyrelsen behandla kommunledningens förslag på handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Kristdemokraterna har under två års tid efterfrågat en strategi mot våldsbejakande extremism.

     

    -Vi är från Kristdemokraterna kritiska till förslaget av handlingsplan mot våldsbejakande extremism som den politiska ledningen bestående av S, C och MP har tagit fram. Arbetet har tagit alldeles för lång tid och ändå kommer ett förslag som är uddlöst och utan tydlig inriktning eller konkreta insatser. Det är häpnadsväckande att den politiska ledningen inte behandlar företeelsen av islamistisk extremism i förslaget till handlingsplan, säger Marie Litholm (KD).

    -Vi anser också att handlingsplanen inte skiljer tillräckligt mellan brottslig verksamhet och stöd till radikaliserade eller avhoppare. Det får aldrig förekomma att kommunen ger stöd till personer som har begått allvarliga brott, exempelvis återvändande IS-anhängare som kan misstänkas ha begått mord. Kommunens enda uppgift i dessa fall är att informera rättsväsendet så att vederbörande kan bli lagförd. Denna brist i tydlighet är allvarlig och måste rättas till, menar Marie Litholm.

    -Det behövs mer av riktad uppsökande verksamhet och mer kompetens när det gäller hur man hjälper en radikaliserad eller en avhoppare från en extremistisk rörelse. Det är en väldigt stor skillnad mellan att vilja ansluta sig till IS jämfört med AFA eller Svenska motståndsrörelsen. Trots det tydliggörs inte hur de våldsbejakande grupperna och deras miljöer skiljer sig åt, eller vilka åtgärder som behövs för att bekämpa dem.  Det här är alldeles för uddlöst, avslutar Marie Litholm (KD).