• KD SÄGER NEJ TILL HÖJD TRÄNGSELSKATT

  I måndags behandlade kommunstyrelsen i Haninge ett ärende där Trafikverket har utrett olika förändringar av trängselskattesystemet i Stockholm. Vi är från Kristdemokraterna djupt kritiska till förslaget om höjd trängselskatt eftersom den inte i tillräckligt grad försvarar haningebornas intressen.  Det är djupt beklagligt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet inte valde att stödja vårt förslag om att säga nej till höjd trängelskatt för haningeborna.

  Den regionala obalansen, där många fler arbetsplatser finns norr om mälarsnittet innebär att
  bilpendlare i Haninge och på Södertörn drabbas hårt av den kraftigt föreslagna höjningen av
  trängselskatten. Om Stockholm ska bibehålla sin styrka som gemensam arbetsmarknadsregion måste
  den djupa obalansen byggas bort istället för att förstärkas. De trängselskatter som boende i Haninge
  betalar riskerar i slutändan att hamna i satsningar på kollektivtrafik i staden eller norrort. Det är en
  utveckling som vi inte kan stå bakom utan kraftfullt måste markera emot.