• KD SEGER: HEDERSRELATERAT VÅLD SKA KARTLÄGGAS I HANINGE

    Under gårdagens kommunfullmäktige behandlades Kristdemokraternas motion om att kartlägga det hedersrelaterade våldet.  Alla partier valde att stödja Kristdemokraternas förslag om att kartlägga det hedersrelaterade våldet. 

    Under de senaste åren har frågan kring hedersrelaterat våld uppmärksammats på flera håll i Sverige. Kristdemokraternas anser att Haninge som kommun ska ha ett aktivt arbete för att motverka våld i heders namn och få en ökad kunskap samt medvetenhet kring denna fråga. För att komma åt problematiken med hedersrelaterat våld och för att kunna garantera att haningebornas fri- och rättigheter, krävs att vi har information och tillräckligt med kunskap om hur den är beskaffad och att det stora mörkertalet kring hedersvåld synliggörs. Först när vi har en kartläggning av problemen kan vi komma med rätt åtgärder.

    Socialdemokraterna har tidigare hävdat att man gör tillräckligt för att stävja hedersrelaterat våld utan att veta omfattning av det hedersförtrycket. Det är nu positivt att Socialdemokraterna stödjer oss kristdemokrater och till slut tog sitt förnuft till fånga och valde att stödja vår motion om att kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket.