• KD TAR INITIATIV – PLACERA AMBULANSHELIKOPTERN I HANINGE

    Kommunstyrelsen i Haninge ska den 25 september besluta om att kommunen ska inleda samtal med Stockholms läns landsting om att placera ambulanshelikoptern i Haninge.

    Vi har från Kristdemokraterna i Haninge kontaktat våra partikollegor i Stockholms läns landsting om att vi vill att amubulanshelikoptern ska placeras i Haninge. En framtida placering av ambulanshelikoptern skulle öka tillgången till akutvård i hela Stockholms län genom kortare uttryckningstider och Haninge är en bra geografisk plats på för detta.

    Suzanne ’’Kickan’’ Enman företräder Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting och hon ser väldigt positivt på att ambulanshelikoptern ska placeras i Haninge.

    -Vi har nu kontaktat Kristdemokraterna i landstinget och jag tänker arbeta stenhårt för att amubulanshelikoptern ska placeras här i kommunen. Jag ser väldigt positivt på att vi från Haninge redan nu har tagit en kontakt med våra kollegor i landstinget kring framtida placering av ambulanshelikoptern, avslutar Suzanne ’’Kickan’’ Enman