• Ny mandatperiod – nya uppdrag

  På kvällens kommunfullmäktigesammanträde valdes nya företrädare för den kommande mandatperioden. Kristdemokraterna kommer ha flera ledande positioner och styr tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. I det här inlägget listas samtliga företrädare med respektive uppdrag.
  Ny mandatperiod – nya uppdrag, helt enkelt!

  Jämfört med föregående mandatperiod har det skett några förändringar, några uppdrag har försvunnit medan nya har tillkommit. Den största förändringen är att Kristdemokraterna nu innehar 2 ordförandeskap och 1 vice ordförandeskap i nämnderna.

  Gruppledare, fullmäktigegrupp: Martin Strömvall (föredragningsansvar: skärgård och besöksnäring)

  Kommunalråd: Jens Davidson (trygghet, civilt försvar, säkerhet)

  Kommunstyrelsen: Martin Strömvall (led.) + Jens Davidson (ers.)

  Samhällsbyggnadsutskottet: Martin Strömvall (1:e vice ordförande)

  Barn- och förskolenämnden: Anneli Ahl (1:e vice ordf.) och Margareta Sutton (ers.)

  Grundskolenämnden: Agne Widholm (led.) + Amanda Nilsson (ers.)

  Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden:  Mary Vel (led.) + Carlo Taccola (ers.)

  Kultur-och fritidsnämnden: Anna Johansson (led.) + Hans Christensen (ers.)

  Socialnämnden: Joachim Krylborn (led.) + Hans Andersson (ers.)

  Äldrenämnden: Jens Davidson (ordf.) + Berith Jansson (ers.)

  Stadsbyggnadsnämnden: Martin Strömvall (ordf.) + Lasse Franklin (ers.)

  Krisledningsnämnden: Jens Davidson (ers.)

  Haninge Holding: Martin Strömvall (ledamot) + Jens Davidson (ers.)

  Haninge Bostäder: Joachim Krylborn (ers.)

  Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund: Joachim Krylborn (led.)

  Mälardalsrådet: Martin Strömvall (ers.)

  Skärgårdsrådet: Martin Strömvall (ers.)

  Pensionärsrådet: Jens Davidson (ordf.)

  Funktionshinderrådet: Hans Andersson (led.)

  Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde: Hans Andersson (led.)

  Skärgårdsgruppen: Martin Strömvall (ordf.)

  Haninge hembygdsgille: Carlo Taccola (led.)

  Södertörns upphandlingsnämnd: Jens Davidson (ordf.)

  Valnämnden: John Wennerlund (ledamot) + Mary Vel (ers.)

  Länsförbundet för krisberedskap: Jens Davidson

  Samrådsgrupp kommun och region: Jens Davidson

   

  Fullmäktigegruppen ikväll