• SOCIALDEMOKRATERNA RÖSTADE NEJ TILL CIVILKURAGEPRIS

    I måndags behandlade kommunstyrelsen i Haninge ett ledamotsiniativ från Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna där vi föreslog att det ska införas pris för personer som har agerat med civilkurage. Socialdemokraterna röstade nej till förslaget.

    Prissumman i vårt förslag vara på 25.000 och skulle bestå av en extern jury som delar ut priset till tre stycken slutgiltiga pristagare.

    Kristdemokraterna anser att ett införande av ett civilkuragepris skulle vara ett sätt att belöna människor för deras mod och initiativförmåga, att ställa upp för och hjälpa en annan människa. Socialdemokraterna anser till skillnad från oss kristdemokrater att kommunens jämställdhets- och mångfaldspris är tillräckligt för att belöna människor för deras mod och initiativförmåga.

    För att kunna skapa ett tryggare samhälle krävs allas medverkan och det behövs fler kommuninvånare i Haninge som vågar gripa in, säga ifrån, kalla på hjälp eller slå larm när en medmänniska är i nöd eller trångmål. Socialdemokraterna verkar anse att vi medborgare endast ska lämna över ansvaret till stat och myndigheter när människor i vårt samhälle far illa – detta är inte rimligt. För att kunna öka tryggheten och minska brottsligheten i Haninge krävs det allas medverkan.