• VÅRDSERVICETEAM INFÖRS I HANINGE

    Äldrenämnden ska den 19 december besluta om att införa vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Haninge på initiativ från Kristdemokraterna. Frågan har utretts färdigt av äldreförvaltningen och nu väljer den socialdemokratiska kommunledningen att göra verklighet av vårt förslag.

    Införandet av vårdserviceteam innebär att nyanlända eller andra personer som står långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, ska kunna få arbetsträning/praktik inom kommunens äldreomsorg.

    Vårdserviceteamen ska kunna kunna utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon längre vårdutbildning, såsom att  att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd samt vissa administrativa uppgifter.

    För att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen behövs mer tid för vård och omsorg. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt, att varje personalkategori gör det som de är utbildade. Införandet av vårdserviceteam kommer att leda till bättre omvårdnad för våra äldre, samtidigt som vi kan förbättra integrationen genom att fler människor får ett arbete, och att personalen inom äldreomsorgen kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter