Kristdemokraterna i Jönköpings Kommun

VI VÄNDER VÅRDKRISEN

  • Du ska kunna lita på vården
  • Du ska kunna lita på äldreomsorgen
  • Du ska kunna lita på Sverige

Andreas Sturesson

Välfärden ska hålla hög kvalité och finnas tillgänglig när man behöver den

  • SMÅ BARN- GRUPPER OCH KLASSER
  • BYGG FLER ÄLDREBOENDEPLATSER
  • MINSKA TRAFIK- KRÅNGLET
  • SLÖSA INTE MED SKATTEPENGARNA

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

BLACK WEEK! 50% PÅ MEDLEMSAVGIFTEN I KD!

Sverige kämpar mot en andra våg av corona, vårdköerna har skenat i åratal och kriminaliteten är alarmerande. Men allt är inte svart. Under Black Week kan du bli medlem i KD till halva priset och sedan hjälps vi åt att återskapa ett Sverige som fungerar. Sverige förtjänar bättre. Sverige behöver en ny regering. KD och M är kärnan i en borgerlig regering. KD kommer att förhandla med alla partier för att lösa samhällsproblemen.

KD.nu/blimedlem

(Erbjudandet gäller tom 1 december 2020)

Den erlagda medlemsavgiften gäller för hela 2021, dessutom bjuder vi på medlemskapet i december 2020. Ordinarie pris är 200 kr/år. Under de senaste åren har fler än någonsin valt att bli medlem i KD. Över 6000 personer har gått med i KD sedan det senaste valet. Passa på du också. Det behövs fler som dig i politiken.
... Visa merVisa mindre

Att Kristdemokraterna har ett stort engagemang för att rädda LSS och assistansen kan ni inte ha missat om ni följer Pia Steensland, KD, vår talesperson för funktionshinderfrågor.

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att du ska har rätt att få den assistans du behöver för att leva ett liv som andra oavsett var i landet du bor. Så är det inte i dag. Stat och kommun har ett delat ansvar. Alltför ofta ser vi att det blir kommunens budget – inte personen behov – som avgör assistansens omfattning. Många människor med funktionsnedsättning och deras familjer far oerhört illa. Så kan vi inte ha det.

Vi menar att staten måste var ensam huvudman för assistansen. Vi har därför tagit initiativ i riksdagen tillsammans med M och V till den utredning som krävs för att detta ska bli verklighet. Idag vann vårt initiativ majoritetens stöd i socialutskottet!

Regeringen kommer nu få uppdraget att skyndsamt tillsätta en utredning med målet att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Lagförslaget ska öka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Utredningen ska också säkerställa att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning. Lagändringen ska träda i kraft före valet 2022.

Vi beklagar att januaripartierna (S, MP, C och L) röstade nej. Vi förutsätter dock att de lyder riksdagens vilja och omgående tillsätter en kompetent utredare. Regeringen har svikit personer med funktionsnedsättning under allt för lång tid. Det räcker nu!

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... Visa merVisa mindre

NU AGERAR VI IGEN FÖR JOBB OCH FÖRETAG

När regeringen inte gör tillräckligt för jobb och företag måste riksdagen agera. Idag föreslår vi därför att Finansutskottet genom s k utskottsinitiativ tvingar fram åtgärder från regeringen.

Fler företag måste nu få stöd genom att omställningsstödet förstärks och även handelsbolag måste omfattas av stöd!

➡️ Gränsen för omsättningstapp för att få stöd måste bli 30% - som i våras! Med januaripartiernas förslag kommer stöd bara ges till företag som tappat minst 50% av sin omsättning.

Varför är det viktigt med mer generösa regler? Jo, många företag har nu levt med mer eller mindre kris sedan i mars och är i sämre skick än i våras. Och när restriktioner och riktlinjer förstärks för att att hindra smittspridning, blir effekterna också större för jobb och företag, exempelvis när möjligheten för restauranger att hålla öppet begränsas.

Om gränsen sätts till 30% för att kunna få del av omställningsstödet så kommer fler företag omfattas och fler konkurser och uppsägningar förhindras.

➡️ Också handelsbolag och kommanditbolag måste få stöd!

Det börjar bli en följetong detta - regeringens exkluderande av olika typer av företag och företagare från krisstöd!

Den här gången är det handels- och kommanditbolag som inte får del av företagsstöden - de kan inte använda korttidsarbete för ägarna och har ofta liten nytta av omställningsstödet

Handelsbolag har också aktivt exkluderats från stödet till de enskilda näringsidkarna, vilket är märkligt då handelsbolag med fysiska personer som delägare liknar enskilda firmor vad gäller risktagande och personligt betalningsansvar. Många av dessa småföretag kan snabbt hamna i likviditetsproblem när deras verksamhet begränsas, vilket ofta slår direkt mot företagarens privatekonomi.

Det finns drygt 40 000 handelsbolag i Sverige och många av dem har lämnats utanför de krisåtgärder som införts för att företag ska kunna övervintra pandemin och hålla tillbaka arbetslösheten.

Det måste rättas till för att värna jobb och livsverk! I den delen gör vi gemensam sak med Moderaterna.
... Visa merVisa mindre

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD

[instagram-feed]  
[custom-twitter-feeds]
[custom-facebook-feed]