• SVERIGE SKA GÅ MED I NATO

    Efter att Sverigedemokraterna bytt fot i försvarsfrågan, och svänger ifrån sitt tidigare motstånd till Nato, finns nu en majoritet i Riksdagen för ett Natomedlemskap, en så kallad NATO-option. KD har länge verkat för ett Svenskt medlemskap i NATO. Det fortsätter vi jobba för och vi samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik. Även om det nu finns en majoritet i riksdagen för en NATO-option så riskerar den att blockeras av den rödgröna regeringen.
    Regeringen har haft ett komplicerat förhållande till Nato. Det kan man inte förstå, givet säkerhetsläget. Men man kan förstå, givet den politiska spelplanen. Socialdemokraterna har själva ett komplicerat förhållande till Nato. Januariregeringen bygger dessutom på Miljöpartiet och ett samarbete med Vänsterpartiet, båda hårdnackade motståndare till Nato av nostalgiska skäl.
    Inget land runt Östersjön kan själv klara av sin säkerhet i ett fullskaligt krisläge, detta måste göras i samarbete med andra. Ett medlemskap i Nato skulle öka tryggheten för både oss och våra grannländer.
    Jobba för ett bättre försvar – gå med i KD!