• 21 Regioner försvårar arbetet med pandemin

    Pandemin visar tydligt att vi behöver EN tydlig styrning av vården! Uppdelningen av 21 regioner försvårar arbetet under pandemin, säger Johan Carlsson i Ekot. Många regioner har gjort stora insatser i år, men organisationen av vården är fel i grunden och det märks tydligt under en pandemi. Just nu lever 7 av 10 svenskar under utökade restriktioner. Märkligt att regeringen inte dragit lärdom av våren.
    Gå med i KD och hjälp oss införa en nationell vårdförmedling redan nu och mer statligt ansvarstagande framöver. Det är nödvändigt för att hantera kriser likt coronapandemin i framtiden. Det är nödvändigt för att ge bättre vård oberoende av var du bor i landet. Det är nödvändigt för att komma tillrätta med vårdköerna.
    Gå med i KD!