• Ekhagens gästhem hotat igen

  Det är sorgligt och beklämmande att behöva konstatera att Ekhagens gästhem ännu en gång tycks vara hotat. Vi kristdemokrater kommer dock att motsätta oss varje försök att lägga ner verksamheten.

  Låt oss börja med en tillbakablick för att förstå det som nu händer.

  Hösten 2020 föreslog de då styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet att stora besparingar skulle göras på Ekhagens gästhem. Vänsterpartiet valde att stödja förslaget.

  Ekhagens gästhem bedriver vård i livets slutskede, för de mest sköra och svaga, som inte klarar av att tillbringa hela sin sista tid i livet i hemmet men som samtidigt inte behöver fortsatt vård på sjukhus. Gästhemmet är också ett viktigt stöd för anhöriga.

  Vi kristdemokrater motsatte oss besparingarna och menade att detta var första steget mot en avveckling av Ekhagens gästhem. De styrande partierna förnekade kategoriskt att så skulle vara fallet. En lögn skulle det visa sig.

  Av socialförvaltningen hade vi fått information om att större neddragningar av personal skulle medföra att verksamheten på sikt inte skulle kunna drivas vidare.

  Så hösten därpå, 2021, kom dråpslaget. De styrande partierna meddelade att de hade för avsikt att lägga ner Ekhagens gästhem. Vi motsatte oss givetvis nedläggningen och tillsammans med en stor folklig opinion mot förslaget lyckades vi stoppa det. I samband med detta frågade jag kommunstyrelsens ordförande Ann-Mari Nilsson (C) om Ekhagens gästhem skulle få finnas kvar i sin nuvarande form. Svaret var ett tydligt ja.

  Nu har det gått ytterligare drygt ett år och de styrande partierna bryter nu ännu ett löfte. Ekhagens gästhem har nu börjat användas som korttidsboende för andra personer än de som är i behov av palliativ vård.

  Det är vår bestämda uppfattning att Ekhagens gästhem ska vara reserverat för just palliativ vård. Att det ska fortsätta drivas vidare så som vi känner det idag. Det är endast så vi kan säkerställa en hög kompetens vid boendet över tid och att verksamheten inte gradvis får en annan inriktning.

  Skälet till att man har börjat använda Ekhagens gästhem till annat är för att vi har brist på andra platser inom äldreomsorgen. De styrande partierna avvecklade Västerhälls äldreboende och vidtog inga åtgärder för att kompensera för platsbortfallet när Lindgården omvandlades.

  Vi har länge varnat för att vi är på väg mot en platsbrist men de styrande partierna har hittills inte velat agera. Tvärtom. De har röstat ner samtliga våra förslag om att öka äldreomsorgens kapacitet. Samtliga.

  I Jönköpings-Posten 17 mars säger ansvarigt kommunalråd Andreas Persson (S) ”Det spelar ingen roll hur många platser vi har om vi inte har personal vi kan sätta in på de platserna”.
  De styrande partierna har röstat emot samtliga förslag om att utöka antalet platser inom äldreomsorgen. De har därtill motsatt sig våra förslag om att inrätta så kallade vårdnära servicetjänster. Vårdnära servicetjänster innebär att nya personalgrupper avlastar undersköterskor och vårdbiträden genom att ta hand och städning, tvätt med mera. Det gör att den utbildade personalen kan ge vård och omsorg till fler personer.

  Den situation som nu uppstått hade kunnat undvikas. Med vårdnära servicetjänster hade vi inte haft personalbrist och Ekhagens gästhem hade inte behövt användas för korttidsvård. Men viljan har brustit och brister alltjämt hos de styrande partierna.

  Vi kristdemokrater kommer att hålla fast vid att Ekhagens gästhem ska vara en verksamhet för vård i livets slutskede. Inte något annat. Det kan du som invånare lita på.

  Andreas Sturesson
  Oppositionsråd (KD)
  Carl Cunningham
  2:e vice ordf äldrenämnden (KD)