• BRA ATT INRESEFÖRBUD FRÅN STORBRITANNIEN INFÖRS

    I det mycket ansträngda läge Sverige nu befinner sig i måste regeringen agera snabbt och utifrån ett stort mått av försiktighet.
    I april påpekade vi exempelvis för regeringen att man ännu inte använt sig av de möjligheter som faktiskt finns för att minska smittrisken som inresande till Sverige kan innebära. Bland annat använde regeringen inte då eller därefter den möjlighet som finns att nyttja Arlanda som så kallad karantänflygplats.
    De oroande rapporterna om en ny mer smittsam virusstam från Storbritannien kräver försiktighetsåtgärder snabbt. Försiktighetsåtgärder måste per definition vidtas just snabbt, innan det är för sent. Det är därför bra att regeringen nu inför inreseförbud från Storbritannien. Regeringen måste lämna sin reaktiva hantering av pandemin och kontinuerligt agera snabbt och proaktivt.