• Därför säger KD nej till centralisering av skolor i Munkedal

    Inom barn- och utbildningsverksamheten betonas att allt som sker skall göras ”på vetenskaplig grund”. Jag har därför undersökt vad man i forskningen kommit fram till när det gäller stora skolor contra små skolor. Det finns inget som jag hittat, där den stora skolan skulle vara bättre än den lilla, varken ekonomiskt eller resultatmässigt avseende måluppfyllelse. Inte heller kan forskningen visa att det skulle vara lättare att kunna anställa bra och behörig personal.

    Forskningsresultaten när det gäller ekonomin är dock inte entydiga, men det går inte att säga att större skolor är effektivare än små. Konsekvenserna blir i stället för många elever långa skolskjutsar redan från årskurs 4, en skoldag som blir orimligt lång. Antalet barn som åker skolskjuts ökar vilket ger extra kostnader på mellan 2,6 och 3,5 miljoner. Tryggheten i den lilla skolan där alla känner varann ersätts av en mer anonym tillvaro i den stora skolan.

    Vi Kristdemokrater anser därför att Munkedal bör göra en långsiktig satsning på de små enheterna för att på så sätt skapa trygghet och arbetsro för både elever och personal. Kristdemokraterna i Munkedal kommer att fortsätta kämpa för att det skall finnas ett alternativ till dagens trend med storskalighet.

    Olle Olsson (KD)

    2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Munkedal