• Låt oss tillsammans minska den ofrivilliga ensamheten.

  Det gladde mig att läsa lördagens insändare från V om förslag på ”social aktivitet på recept”.  Detta är en fråga som jag varit personligen engagerad i och drivit aktivt under flera år genom motioner och debatter i bland annat kommunfullmäktige och välfärdsnämnden i Munkedals kommun.

  Sveriges radio rapporterade redan 2018 om att man i Storbritannien satsade dryga 300 miljoner svenska kronor för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Där hävdar man att det är lika skadligt att röka 15 cigaretter om dagen som att vara ofrivilligt ensam. 25% av Storbritanniens doktorer skrev redan då ut dessa recept på social aktivitet med bra resultat. Läkaren skickade remissen till en aktivitetslots som kunde hjälpa den ofrivilligt ensamma till aktiviteter för att bryta isolering och utanförskap.

  Statistiska centralbyrån (SCB) skrev 2019 att 10% av de över 75 års ålder och hela 15% av de äldre över 85 kände sig ofrivilligt ensamma.

  Ensamhetskommissionen skrev i sin rapport 2021 att några av orsakerna till ofrivillig ensamhet var social isolering, vänner som går bort, hälsoproblem och ett digitalt utanförskap.

  Jag menar att goda idéer för att avhjälpa det digitala utanförskapet kan vara att se till att våra äldreboenden har bättre internetuppkoppling och som min kristdemokratiske partikollega Rolf Jacobsson redan motionerat om i Munkedal nämligen att införa digitala fixare som kan hjälpa de som behöver bättre digitala kunskaper i dagens allt mer uppkopplade samhälle. Ett förslag som KD driver i hela landet.

  V skriver i sin insändare vidare att de vill utreda förslaget för att ge våra vårdcentraler ytterligare verktyg för att hjälpa människor.

  Jag som kristdemokrat och regionkandidat vill härmed sträcka ut handen till samarbete vad gäller frågan att minska den ofrivilliga ensamheten i kommunerna, regionen och hela landet.

  Vi behöver bättre samarbete mellan primärvård, kommun, region och civilsamhälle i denna viktiga fråga.

  Låt oss hjälpas åt att minska den ofrivilliga ensamheten med gemensamma krafter! Här kan vi alla hjälpas åt både som politiker och medmänniskor.

  Fredrik Olsson, KD Munkedal, regionkandidat och kommunfullmäktigeledamot.