• Tågförbindelser viktiga för västkusten. Om de heter ”Bohusbanan” eller ”Skagerrakbanan” är mindre viktigt.

  Trafikverkets senaste investeringsplan är ”en katastrof för vår region” säger regionkandidat Fredrik Olsson KD Munkedal. Det satsas inte på vare sig Bohusbanan eller på dubbelspår söderifrån till Uddevalla under de kommande tio åren. ”Munkedal är en pendlingskommun så vi behöver goda kommunikationer för att kunna bo kvar”, säger Fredrik Olsson vidare. Trafikverket konstaterar att det finns brister i regionen men gör inget för att avhjälpa dem. Så av de totalt 799 miljarderna så får regionen bara smulor i form av ny kontaktledning mellan Uddevalla och Strömstad troligen mellan 2026-2033 och en höjning av plattformar i Uddevalla med brasklappen att även detta kan senareläggas vid omprioriteringar.

  ”Om jag får bestämma efter nästa val så kommer regionen att slåss för järnvägen i Bohuslän och goda pendlingsmöjligheter i regionen”, säger Fredrik Olsson.

  Trafikverket säger att Bohusbanan inte är av nationellt intresse längre vilket kan betyda att vi inte får någon järnväg alls, utan får förlita oss på motorvägen med våra bilar och bussar i framtiden?

  Vår riksdagsman Magnus Jacobsson, andre vice ordförande i trafikutskottet, säger i en kommentar att ”- Jag hoppas att Västra Götalandsregionen tar strid för järnvägen i Bohuslän och förbindelsen mellan Sverige och Norge”.

  För miljöns- och våra invånares skull får vi hoppas på framtida julmirakel vad gäller tågnätet i framtiden.

  Inlägg av Fredrik Olsson KD Munkedal, kommun- och regionkandidat i valet 2022.