• Spara inte i arbetet med Hedekas skola och förskola!

   Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fick vi en dragning från samhällsbyggnadsnämndens förvaltningschef som informerade vår nämnd om att arbetet med att renovera och bygga till Hedekas skola och förskola kommer att kosta mer än planerat.

  Detta på grund av att man funnit asbest på vissa platser, att markförhållande var sämre än man trott och stigande materialkostnader med mera.

  Trots en viss omfördelning av pengar kommer man bli tvungen att göra besparingar på bland annat personalutrymme för förskolepersonalen, duscharna i gymnastiksalen samt att arbetet med skolgårdarna inte kommer bli som planerat.

  Till nämndens möte i januari har därför vi Kristdemokrater lämnat in ett initiativärende där vi vill att nämnden hos kommunfullmäktige ber att få ytterligare 6 miljoner för att kunna få en skola/ förskola så att vi både nu och inför framtiden får lokaler som är bra för både elever och personal. Att nöja sig med något halvdant när vi redan gjort en satsning på 60 miljoner är ett stort slöseri med resurser. Vi ska inte nöja oss med mindre än att elever och personal får väl fungerande arbetsplatser för framtiden.

  Därför hoppas jag att övriga partier delar vår uppfattning så att vi får de begärda pengarna.

  Olle Olsson, KD,

  andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, Munkedal