• Istället för minutstyrt vill vi ha tillitsstyrning i hemtjänsten

  När vi blir äldre kan vi behöva stöd i vår vardag. Det kan till exempel vara i form av hemtjänst. Men det innebär inte att vi för den skull upphör att vara de vi är.

  Vi är fortfarande samma individer med våra individuella olikheter, önskemål, personligheter med mera. Detta är något som vår utmärkta personal inom äldreomsorgen i Munkedal är väl medvetna om och gör sitt bästa för att tillgodose. (Vi önskar att alla politiska företrädare också var medvetna om detta.)

  Men för att vår kvalificerade personal ska kunna ge en god omvårdnad måste de också få möjligheterna till detta. Den så kallade ”minutstyrningen” försämrar deras möjligheter. Den försämrar vårdtagarnas livskvalité. Att utgå från att allt ska styras av en ”minutrapportering” visar på en brist på förståelse för situation, förhållande och verklighet. Vi i Mp och Kd vill ge vår fina vårdpersonal bättre förutsättningar att på ett bra sätt kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och fortsätta sin värdefulla insats för våra äldre.

  Kristdemokrater och Miljöpartister i Munkedal anser att en arbetsgivare som vill uppnå framgång måste ha förtroende för sina medarbetare och visa dem respekt och omsorg. Att genom delaktighet låta dem få ta ansvar samt visa kreativitet under goda arbetsförhållanden. Med goda löner och bra arbetstider.

  Mp och Kd har som mål att Munkedal ska vara en attraktiv kommun och en bra arbetsgivare. För att underlätta för kommunens vårdpersonal inom äldreomsorgen, för att bibehålla och uppmuntra vår personal, som gör ett fantastiskt arbete, men också för att attrahera nya medarbetare har vi föreslagit följande:

  1) Att den så kallade minutstyrningen inom hemtjänsten omedelbart tas bort och ersätts med tillitsstyrning efter beviljade insatser.

  2) Att en arbetstidsförkortning införs under första halvåret 2022 innebärande att en heltidstjänst motsvaras av 35 timmars arbetsvecka.

  Tycker ni i Munkedal som vi får ni gärna hjälpa oss genom att övertyga de stora partierna S, SD, M, C att stödja våra förslag.

  Rolf Jacobsson

  För Kristdemokraterna i Munkedal

  Hans Joachim Isenheim

  För Miljöpartiet i Munkedal