• Vi anser att vi måste svara på oseriösa påståenden

  Sd och M har genom paret Rungberg/Skaarnes anklagat oss för lögn. Nu är det väl bara de mest inbitna supportrarna av Sd och M i Munkedal som tror att Kd och V tillsammans fabricerar lögner, men vi vill ändå bemöta deras påstående. Vi i har valt att tillsammans svara på Sd:s och M:s insändare då vi anser det vara av vikt att besvara oseriösa debattörers falska påståenden.

  Rungberg/Skaarnes hävdar att vi far med osanning när vi påstår att de försämrar demokratin genom att minska antalet ledamöter i styrelse och nämnder. I sin redovisning av ”Fakta till Munkedals invånare” glömde de (?) att de i sin budget beslutat minska antalet ledamöter i nämnder och styrelse från 11 till sju och nämnde bara minskningen av ledamöter i kommunfullmäktige. Vi förstår syftet med ”glömskan” men tycker inte om det sättet att debattera.

  Därför vill vi redovisa den fakta de glömde(?):

  Sd och M vill minska antalet ledamöter från 11 till sju. I Samhällsbyggnadsnämnden finns sju ledamöter + ersättare. Där är inte Kd, V, Mp representerade. I välfärdsnämnden finns 11 ledamöter + ersättare. Där är alla partier representerade, även Kd, V, Mp. Minskning av antal ledamöter i nämnder och styrelse från 11 till sju = partier utestängs = mindre demokrati = sant.

  Att minska antalet ledamöter från 11 till sju skulle kraftfullt underlätta för Sd och M att få majoritet i alla nämnder och styrelse med nuvarande mandatfördelning. Men det kan väl inte vara därför de har lagt förslaget?

  Sd:s och M:s representanter Rungberg/Skaarnes säger sig lägga förslaget för att minska invånarnas skattebörda. Och visst, det finns politiker som tjänar mycket bra på att vara politiker. Vi anser att det finns besparingar att göra i kommunen. Men dessa besparingar får inte gå ut över kommunens kärnverksamhet som är skola och barnomsorg, äldreomsorg samt kommunal service till alla i hela kommunen. Inte heller får så kallade besparingar användas som svepskäl för att minska demokratin och utestänga de små partierna från möjligheten att påverka.

  Intressant är att när Sd var ett litet parti hörde vi inga önskemål från dem att utestänga små partier. Nu, när de är största parti i Munkedal, då kommer kravet. Rungberg/Skaarnes skriver att de vill slippa se ”företrädare för demokratiskt valda partier fara med osanning” inför valet. Vi skulle vilja att de praktiserade denna sin önskan. Vad som är sant och vad som är falskt torde framgå med all tydlighet i våra olika insändare.

  Rolf Jacobsson

  för Kristdemokraterna i Munkedal

  Ove Göransson

  för Vänsterpartiet i Munkedal