• Den ofrivilliga ensamheten måste tryckas tillbaka!

  Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som drabbar alla åldrar, samhällsklasser, stad som landsbygd.

  Det är en av de största riskfaktorerna för att misslyckas i skolan. Ofrivillig ensamhet ger större behov av vård och omsorg, inte minst bland äldre, och är en minst lika stor riskfaktor att dö i förtid som rökning och fetma. Att bygga relationer, gemenskaper och medmänsklighet handlar om att vi alla tar ansvar i vår vardag. Men politiken spelar samtidigt en viktig roll för att skapa förutsättningar för gemenskap.

  Kristdemokraterna har som ett av få politiska partier engagerat sig i frågan om ensamhet. Vi driver frågor om fler äldreboenden, förbättrad kontinuitet i hemtjänsten och äldresamtal. Dessutom vill vi förstärka elevhälsan så att barn lättare kan få kontakt med vuxna i skolan som har tid att lyssna. Men politiken behöver också stödja föräldrar i deras viktiga roll genom föräldrastödsprogram och genom ökade möjligheter för föräldrar till tid också med äldre barn.

  Det behövs en samlad nationell strategi för arbetet mot ofrivillig ensamhet och isolering. Dessutom föreslår vi att Sverige tillsätter en ensamhetsminister så att ofrivillig ensamhet sätts högre upp på den politiska dagordningen. I Storbritannien finns sedan flera år en sådan ministerpost. Där görs även satsningar på att utveckla mer kunskap och fler metoder för att bättre mäta ensamhet vilket är en nödvändighet för att effektivt kunna förebygga ensamhet.

  Civilsamhället fyller en oersättlig funktion i att mota ofrivillig ensamhet och skapa mellanmänskliga band. Därför behövs ett utökat stöd till civilsamhället, inte minst till de organisationer som arbetar med sociala behov såsom att motverka ensamhet.

  Ensamheten kan vara svår att upptäcka. Att lida av ofrivillig ensamhet kan vara stigmatiserande och den ensamme kan finna det svårt att själv bryta ensamheten. Det är viktigt att söka hjälp och ta kontakt för att få professionellt stöd. Du som möter någon som visar tecken på att vara ensam, kan göra skillnad genom att ta första steget genom att hälsa och växla några ord. Tillsammans kan vi trycka tillbaka den ofrivilliga ensamheten.

  Stefan Svensson (KD),

  regionrådskandidat

  Magnus Ekström,

  kommunalrådskandidat, Vänersborg

  Fredrik Olsson (KD),

  regionkandidat, Munkedal