• ”Personer är viktigare än partier i kommunvalet”

  ”Personer är viktigare än partier i kommunvalet”

  Kristdemokraten Rolf Jacobsson reflekterar inför valrörelsen

  Är det personerna eller partiet som är viktigast när folk ska rösta i kommunvalet?
  Frågar man kristdemokraten Rolf Jacobsson, som har några mandatperioder i Munkedalspolitiken bakom sig, är svaret givet.
  – Jag förvånas över att många i kommunvalet röstar på ett parti för att de tycker om partiledaren på riks. Visst finns det partiledare som verkar både trevliga och kompetenta, men de kommer ju inte att verka i Munkedal.
  Rolf Jacobsson, som förmodligen själv går in i sin sista valrörelsse, reflekterar över sin tid inom politiken nu när valrörelsen sakta men säkert har tagit sin början.
  ”Förstår inte hur vissa resonerar”
  – En överväldigande stor majoritet av Munkedals invånare anser att vårdpersonalen inom hemtjänst och äldreomsorg gör ett fantastiskt jobb. Och de ger alltid mycket beröm till vårdpersonalen. Ändå röstar omkring 80–90 procent av väljarna på partier som inte ställer sig bakom förslag om höjda löner och kortare arbetstid för vårdpersonalen. Jag förstår inte hur de resonerar, säger Rolf Jacobsson.
  Det är mycket som han förvånas över inom politiken, inte minst hur folk röstade i förra valet.
  Vilket parti kommer du själv att rösta på då, när du avslutat ditt politiska engagemang?
  – Jag röstar inte på partier i kommunvalet. Jag röstar på personer. Och sätter ett kryss för den politiker jag anser gör bästa jobbet. De kommunala politikerna påverkar, genom sina beslut, mina livsvillkor som invånare på många olika sätt och då vill ju jag att det skall vara bra politiker som fattar besluten. Därför tar jag mig tid att kolla upp vem, eller vilka, som förtjänar min röst.
  – Och den tid jag lägger ned på att, t.ex. via kommunens hemsida, kolla upp hur olika politiker har agerat och röstat i olika frågor, är väl använd tid. Det går ju inte åt så mycket tid men är, för mig, viktigt då det har stor inverkan på min ekonomi och mina levnadsvillkor.
  – Välja parti kan ge vem som helst på listan störst inflytande, välja person då har jag gjort vad jag kan för att det ska bli ett bra resultat. Så för mig gäller det att välja, kryssa för, personen i kommunvalet inte partiet.
  Vad hoppas du på inför kommande mandatperiod?
  – Det som på alla sätt och vis skulle göra mig gladast, vore om vi kunde få så många röster att vi kunde få en majoritet för att höja lönerna och minska arbetstiden för vårdpersonalen inom äldreomsorg och hemtjänst.
  – Arbetsmiljön måste omgående förbättras för de kommunanställda. Höga sjuktal, utbrändhet, en känsla av uppgivenhet måste få ett slut. Vi måste arbeta med utgångspunkten ”rätt person på rätt plats”. Till exempel behövs det inte vårdutbildad personal för att fylla i statistiska uppgifter, det kan administrativ personal utföra. Likaså måste personalen få förtroendet att på bästa sätt utföra sitt arbete.
  – ”Frihet under ansvar” ska inte bara vara ord, det skall vara ett arbetssätt. Som arbetsgivare är det kommunens ansvar att tillhandahålla en arbetsmiljö som tillvaratar den anställdes intresse, ansvarskänsla och kompetens – med hänsyn tagen till den enskilde medarbetarens situation. Med ett sådant arbetssätt kommer vi inte att ha svårigheter att nyanställa och behålla vår personal.
  ”Måste öka inflyttningen”
  Rolf Jacobsson vill se en ökad inflyttning.
  – Munkedals kommun har så mycket att erbjuda och fler invånare ger ökade inkomster för kommunen vilket ger ökade möjligheter att förbättra för invånarna. Ett mål måste vara att det kommunala bostadsbolaget Munkbo får en stark ekonomi för att kunna förbättra boendesituationen i hela kommunen. T.ex. genom att bebygga tomterna på Vadholmen, sälja olönsamma fastigheter – naturligtvis utan att nuvarande hyresgäster tvingas att flytta – samt bygga nya bostadshus i tätorterna Dingle, Hedekas och Hällevadsholm. I denna nyproduktion av fastigheter måste man givetvis också planera in seniorboende och trygghetsboende.
  http://etidning.lysekilsposten.se/shared/article/personer-ar-viktigare-an-partier-i-kommunvalet/r7L4l_zY