• Tack till Samordningsförbundet Väst och de ovärderliga insatser de gör!

  Jag vill börja med att tacka avgående förbundschefen Gudrun Emilsdottir på Samordningsförbundet Väst (SoF Väst) för ovärderliga insatser under 18 år i förbundets tjänst. Tack också till alla som arbetar och engagerar sig i denna verksamhet år efter år.

  Samordningsförbunden är ett samarbete mellan regionerna, kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att genom samordnade insatser hjälpa de som står allra längst från arbetsmarknaden till egen försörjning.

  Inspektion...

 • Den ofrivilliga ensamheten måste tryckas tillbaka!

  Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som drabbar alla åldrar, samhällsklasser, stad som landsbygd.

  Det är en av de största riskfaktorerna för att misslyckas i skolan. Ofrivillig ensamhet ger större behov av vård och omsorg, inte minst bland äldre, och är en minst lika stor riskfaktor att dö i förtid som rökning och fetma. Att bygga relationer, gemenskaper och medmänsklighet handlar om att vi alla tar ansvar i vår vardag. Men politiken spelar samtidigt en viktig roll för at...

 • Istället för minutstyrt vill vi ha tillitsstyrning i hemtjänsten

  När vi blir äldre kan vi behöva stöd i vår vardag. Det kan till exempel vara i form av hemtjänst. Men det innebär inte att vi för den skull upphör att vara de vi är.

  Vi är fortfarande samma individer med våra individuella olikheter, önskemål, personligheter med mera. Detta är något som vår utmärkta personal inom äldreomsorgen i Munkedal är väl medvetna om och gör sitt bästa för att tillgodose. (Vi önskar att alla politiska företrädare också var medvetna om detta.)

  Men för att vå...

 • Låt oss tillsammans minska den ofrivilliga ensamheten.

  Det gladde mig att läsa lördagens insändare från V om förslag på ”social aktivitet på recept”.  Detta är en fråga som jag varit personligen engagerad i och drivit aktivt under flera år genom motioner och debatter i bland annat kommunfullmäktige och välfärdsnämnden i Munkedals kommun.

  Sveriges radio rapporterade redan 2018 om att man i Storbritannien satsade dryga 300 miljoner svenska kronor för att bryta den ofrivilliga ensamheten. Där hävdar man att det är lika skadligt at...

 • Lyckad satsning på kulturskolan!

  Kulturskolan

  Vi är stolta över vår kamp för den avgiftsfria kulturskolan i kommunen. Under 2020 hade de nästan 300 deltagare i olika aktiviteter trots Corona-pandemi med bland annat instrumentundervisning, teater, dans och filmworkshops.

  Underbart när man som politiker kan göra skillnad till det bättre för våra barn och ungdomar!

  KD Munkedal genom Fredrik Olsson

   

 • Landsbygdsborna straffas av höga bränsleskatter

  ”Sverige har redan i dag höga skatter på drivmedel, samtidigt som det är ett avlångt land med helt olika förutsättningar att välja bort bilen.” Så inleds en debattartikel som publicerats i Göteborgs Posten.

  Läs hela debattartikeln som är skriven av Magnus Berntsson och Magnus Jacobsson