• Kristdemokraterna i Munkedals kommun ger årets Vitsippepris till all personal i kommunen 2020.

    Kristdemokraternas gruppledare Rolf Jacobsson delade ut årets pris i kommunhuset

    Motiveringen löd:

    För extraordinära insatser, utomordentligt arbete, engagemang och en vilja att ”gå den extra milen” i en svår tid av Coronapandemi delar Kristdemokraterna i Munkedal ut årets Vitsippepris till all personal i kommunen. Tack för ovärderliga insatser!