• Munkedals kommun – Bohusläns pärla!

    Vi vill samarbeta över generationsgränserna för att bygga den kommun och region som vi tror på för framtiden.

    ”-Jag vill ta vara på all den kreativitet som finns i våra bygder.” ”-Hela kommunen ska leva, både tätort och landsbygd!”

    Fredrik Olsson, valledare i Munkedal 2018