• Medlemsmöte ons 14 juni

  Välkommen med på ett medlemsmöte. Vi träffas onsdagen den 14 juni, kl 18,00 i Vuxenskolans lokaler på Rådmansgatan 24. Det är samma hus som Skövde Kemtvätt.

  Vi kommer att samtala om valet, samtala med våra kandidater till regionfullmäktige och riksdagen, fika och ha gemenskap. I första hand vänder vi oss till medlemmar, men självklart är alla välkomna. Kan vara ett bra sätt att ta ett första steg mot medlemskap.

  Nu pågår en rådgivande medlemsomröstning och denna kommer vi att ly...

 • Rådgivande medlemsomröstning

  I september 2018 är det val. Då ska svenska folket avgöra vilka de vill se som sina representanter i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Nu pågår ett internt partiarbete med att ta fram de olika valsedlarna.

  En nominering av personer har skett. Dessa är nu kandidater och har gjort en presentation av sig själva som finns med i en ”kandidatkatalog”. Medlemmarna i partiet får nu säga sitt om vem de vill se på listorna och i vilken ordning de ska finnas.

  ...

 • Vi finns också på Facebook

  Vi försöker att använda många olika kanaler för att föra ut vår politik. Ibland möter du oss i debattinlägg i tidningen. Då beskriver vi ofta någon aktuell fråga och förklarar vår åsikt. Ibland finns vi på torget och för samtal. Regelbundet är vi i Stadshuset och ofta har vi dialogsamtal. På sociala medier kan du möta många kristdemokrater. Vi har personliga sidor men också en gemensam ”skövdesida”. Den finner du på www.Facebook.se/kdskovde.

  På Youtube har vi en egen kanal ...

 • Medlemsmöte 9 maj

  Alla medlemmar i det kristdemokratiska partiet är välkomna till Skövde den 9 maj. Kl 18.30 möts vi i Stadshuset och på plats finns biträdande partisekreterare Peter Kullgren. Runt om i landet anordnas medlemsmöten inför det stundande valet. De flesta medborgare märker inte av valet förrän det börjar bli dags för valrörelse, men inom partierna pågår ett intensivt arbete med att förbereda valet. Kristdemokraterna är en folkrörelse som engagerar många. Därför är det också många olika slags möten...

 • Vi är invånarnas företrädare

  Att vara politiker är inget arbete – det är ett förtroendeuppdrag. Vi kristdemokrater som fått väljarnas förtroende är mycket angelägna om att betona att vi är invånarnas företrädare. Vi är din granne, din arbetskamrat, kanske vän eller släkting, kort sagt, vi är en del av de som bor i Skövde. Vi gick till val 2014 och fick ett förtroende att vara med och leda utvecklingen av Skövde kommun.

  Den kristdemokratiska rösten värnar den enskilda människan. Därför gör vi satsningar som ä...

 • Medlemsmöten i Skövde

  En gång i månaden har vi medlemsmöten som är öppna för alla. Vi möts då i Stadshusets entré kl 18 och går sedan till ett mötesrum. Dessa möten handlar om att vi informerar varandra om vad som är på gång i olika kommunala verksamheter men också inblick i frågor som rör region och nation. Vi samlas torsdagen innan det är dags för kommunstyrelsemöte. Då har vi möjlighet att gå igenom de aktuella frågorna i god tid innan de kommer till kommunfullmäktige.

  Att vara med på dessa möten är ett ...

 • Vi satsar på Billingen

  Skövde har ingen skärgård som vi kan locka med. Men vi har ett fantastiskt berg – Billingen. Allians för Skövde har bestämt sig för att göra en stor satsning för Skövdeborna, men också för våra gäster. Vi vet att besöksnäringen växer enormt och Billingen kan bli en dragare framöver. Att vara ett Vasaloppscenter kräver satsningar och nu ser vi framför oss ett nytt center för de som vill träna inför Vasalopp, de som vill motionerna eller kanske bara komma ut i naturen. Sveriges längsta ko...

 • Vi tror på familjen

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • Skövdes nya hemsida

  Välkommen att ta del av information om Kristdemokraterna i Skövde.

   

  Kristdemokraterna i Skövde arbetar för ett mänskligare samhälle. Vi talar gärna om familjen då vi menar att de små och nära gemenskaperna bygger samhället. Att vi tar hand om varandra är självklart och ordet solidaritet använder vi då vi tänker på de som behöver andras stöd. Människovärdet – att alla människor har lika värde, att värdet dessutom är unikt och absolut, innebär att vi tror på jämställdhet och...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...