• EU:s Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  ”Vad spelar det för roll om gräset är grönt, om kon är död?”

  Vi behöver en realistisk klimatpolitik för att uppnå ett klimatneutralt EU år 2050. All politik som förs måste vara hållbar. Det gäller självklart även klimatpolitiken. Begreppet ”hållbarhet” bygger på tre grundpelare: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Om man stirrar sig blind på enbart det sistnämnda, faller den ekonomiska grundpelaren och därefter den sociala grundpelaren. Målen med den svenska klimatpolitiken är att vi ska vara klimatneutrala redan 2045: 5 år tidigare än övriga Europa.

  Europa och EU står mitt uppe i en omfattande omställning mot fossilfrihet. Vi uppskattar de ambitiösa målen för växthusgaser som EU har satt upp. Däremot ser vi att det är direkt nödvändigt att vägen till att uppnå dessa mål måste få se olika ut i olika medlemsländer. För att den gröna omställningen ska vara hållbar i längden måste vägen dit ta hänsyn till jobb och tillväxt, med stor respekt för landsbygdens olika förutsättningar. 

  Vi i Kristdemokraterna anser att det är viktigt att EU välkomnar alla former av fossilfri el. Ett minimikrav är att EU-lagstiftning inte aktivt missgynnar något fossilfritt energislag. Allt fler länder godkänner nu kärnkraften som ett sätt att minska klimatutsläppen och samtidigt säkra energiförsörjningen. Vi behöver därför en gemensam EU-standard för processer och godkännande av reaktorer samt en EU-strategi för små modulära reaktorer. Kristdemokraterna vill påskynda elektrifieringen och snabba på investeringarna i ny kärnkraft. 

  Klimatpolitiken måste alltid gå hand i hand med ekonomi, företag, landsbygden, Europas konkurrenskraft och – framför allt – vanliga människor. För vad spelar det för roll om gräset är grönt, när kon är död?

   

  /Carro Öberg, Vice Ordförande  Kristdemokraterna i Söderhamn