• Förtidsrösta från och med 22 maj

  Kristdemokraterna EU-valet 2024

  Europa står inför många stora utmaningar med hotet från Ryssland, irreguljära flyktingströmmar och klimatförändringar. Därför är det nu otroligt viktigt att EU går tillbaka till sitt kärnuppdrag: att garantera fred, frihet och frihandel.

  EU behöver stärka säkerheten och oberoendet. Vi står inför det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Försvarsindustrin behöver förstärkas, Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningen) behöver utökas för att säkra våra gränser och beroendet av Kina måste minska.

  Vi vill verka för det vi kallar Migrationspakt 2.0 som skulle leda till en ordnad och stram asylmigration där vi växlar över på ett kvotflyktingsystem, där man söker asyl redan innan man kommer till Europa. Asyl ska i första hand riktas till de mest behövande – ofta kvinnor, barn och äldre – och de som söker sig till EU via lagliga vägar. En stor del av de migranter som nu kommer har inte skyddsskäl. Migrationspakt 2.0 verkar också för att de som tar den farliga vägen över Medelhavet ska ha en nackdel jämfört med andra asylsökande. Det skapar mer ordning, mer trygghet och legala vägar in i Europa. Den fria rörligheten inom unionen kräver starkare yttre gränser.

  Vi behöver en realistisk klimatpolitik för att uppnå ett klimatneutralt EU år 2050. Vi vill påskynda elektrifieringen och snabba på investeringarna i ny kärnkraft. All politik som förs måste vara hållbar. Det gäller självklart även klimatpolitiken. Begreppet ”hållbarhet” bygger på tre grundpelare: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Om man stirrar sig blind på enbart det sista nämnda (som partierna i oppositionen gör), fallerar den ekonomiska och därefter den sociala delen. Målen med den svenska klimatpolitiken är att vi ska vara klimatneutrala redan 2045: 5 år tidigare än övriga Europa.

  EU ska inte styra över saker som vi som nation bättre hanterar. Vi är djupt oroade över den maktförflyttning som pågått från respektive länder till Bryssel. EU ska inte styra våra arbetstider (direktiv som idag lett till massuppsägningar inom exempelvis brandkår och ambulans), bestämma om vitt snus vara eller icke vara, diktera villkor för våra A-traktorer där särskilt landsbygdens ungdomar blir lidande eller säga åt oss hur vi ska bruka vår skog. Sverige ska öka sin självförsörjningsförmåga och skogen måste brukas om vi ska bibehålla vår ekonomi samt klara miljö- och klimatmålen. Sverige har idag över 300 000 privata skogsägare som borgar för ett differentierat brukande och en fantastisk biologisk mångfald. Den svenska skogen ser olika ut i olika delar av landet och det är ännu större skillnad mellan skogen i Sverige och skog i andra EU-länder. Därför ska skogsbruket INTE regleras på EU-nivå utan på en nationell nivå.

  Ovanstående områden är alla exempel där subsidaritetsprincipen måste tillämpas. Subsidaritetsprincipen är ett komplicerat ord för en av Kristdemokraternas grundprinciper: beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå: Det familjen kan bestämma på egen hand ska inte kommunerna lägga sig i. Det kommunerna klarar får inte bli en fråga för riksdag och regering. Frågor om vår egen arbetsmarknad, familjepolitik och välfärd hanterar vi i Sverige bättre – där ska EU inte lägga sig i. EU ska ägna sig åt sina kärnuppdrag: att verka för fred, frihet och frihandel.

  Alice Teodorescu Måwe på KD-dagarna 2024

  Framtidens EU behöver gränser och frihet och det är också dessa ledord som vi går till val på den 9 juni: Gränser och Frihet. Vid rodret mot ett starkare, men smalare EU, är vi i Kristdemokraterna stolta över att ha Alice Teodorescu Måwe som förstanamn på EU-listan. Alice har alltid varit en tydlig borgerlig röst i samhällsdebatten i sin roll som politisk redaktör och opinionsbildare. Nu har hon tagit klivet ner från läktaren och steget ut i politiken. Kristdemokraterna är det enda värderingsdrivna partiet och Alice kommer fortsätta att med klarspråk, erfarenhet och klokhet arbeta för ett tryggare och säkrare Europa.

  /Carro Öberg, Vice Ordförande i Kristdemokraterna i Söderhamn

   

  Förtidsröstningen öppnar onsdag den 22 maj. Du ska då ha fått ditt personliga röstkort med posten. Du behöver ha med dig röstkortet och giltig legitimation för att kunna rösta. Om du vill rösta på valdagen, står det på ditt röstkort var du ska rösta. I Söderhamns kommun kan du förtidsrösta dessa platser och datum:

  Söderhamn Centrum, Skolhusgatan 4 (Röda Korsets lokaler bredvid Å-K Thai):

  Onsdag 22 maj: 10:00-18:00
  Torsdag 23 maj: 10:00-18:00
  Fredag 24 maj: 10:00-18:00
  Lördag 25 maj: 10:00-13:00
  Söndag 26 maj: 10:00-13:00
  Måndag 27 maj: 10:00-18:00
  Tisdag 28 maj: 10:00-18:00
  Onsdag 29 maj: 10:00-18:00
  Torsdag 30 maj: 10:00-18:00
  Fredag 31 maj: 10:00-18:00
  Lördag 01 juni: 10:00-13:00
  Söndag 02 juni: 10:00-13:00
  Måndag 03 juni: 10:00-18:00
  Tisdag 04 juni: 10:00-18:00
  Onsdag 05 juni: 10:00-18:00
  Torsdag 06 juni: 10:00-14:00
  Fredag 07 juni: 10:00-18:00
  Lördag 08 juni: 10:00-13:00
  Söndag 09 juni: 08:00-21:00

   

  Idrottsgården, Holmsveden

  Tisdag 4 juni: 10.00-12.00

  Onsdag 5 juni: 16.00 – 18.00

   

  Variant, Bergvik

  Måndag 27 maj: 15:00-18:00
  Tisdag 28 maj: 10:00-13:00
  Onsdag 29 maj: 15:00-18:00
  Torsdag 30 maj: 10:00-13:00
  Fredag 31 maj: 10:00-13:00
  Måndag 03 juni: 15:00-18:00
  Tisdag 04 juni: 10:00-13:00
  Onsdag 05 juni: 15:00-18:00
  Torsdag 06 juni: 10:00-14:00
  Fredag 07 juni: 10:00-13:00

   

  Församlingshemmet, Trönö 

  Tisdag 04 juni: 10:00-12:00
  Onsdag 05 juni: 16:00-18:00
  Torsdag 06 juni: 10:00-14:00

   

  Skogs Bygdegård, Skog

  Tisdag 04 juni: 16:00-18:00
  Lördag 08 juni: 10:00-14:00
  Söndag 09 juni: 10:00-15:00

   

  Kastanjen, Ljusne

  Måndag 27 maj: 15:00-18:00
  Tisdag 28 maj: 10:00-14:00
  Onsdag 29 maj: 15:00-18:00
  Torsdag 30 maj: 10:00-14:00
  Fredag 31 maj: 10:00-14:00
  Lördag 01 juni: 10:00-14:00
  Söndag 02 juni: 10:00-14:00
  Måndag 03 juni: 10:00-14:00
  Tisdag 04 juni: 15:00-18:00
  Onsdag 05 juni: 10:00-14:00
  Torsdag 06 juni: 10:00-14:00
  Fredag 07 juni: 10:00-14:00