• Migrationspakt 2.0

  Alice Teodorescu Måwe

  Gränser & Frihet - Rösta KD

  Sedan 2014 har drygt 28’000 migranter mist livet när de försökt att nå Europa via Medelhavet. År 2023 dog i genomsnitt 8 personer per dag under årets första nio månader och tragedin slutar inte där. Flyktingar som överlever den farliga resan över Medelhavet utsätts för flera brott mot deras mänskliga rättigheter. EU behöver steppa upp och ta tag i frågan på allvar – vi behöver ta kontroll över hela vägen.

  I april 2024 godkände EU en ny migrationspakt som arbetats fram på grund av de stora flyktingstömmarna som orsakat oenigheter inom och mellan medlemsländerna. Migrationspakten är ett steg i rätt riktning som vi välkomnar, men vi ser också att denna migrationspakt inte kommer att vara tillräcklig för att få ordning på asylmigrationen. Den klubbade migrationspakten fokuserar nämligen på fördelningen av asylsökande och missar helt steget innan. Vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda med steget som EU:s nya migrationspakt representerar, när vi så tydligt ser att vägen dit fortfarande kantas av svarta hål. 

  Vi vill verka för det vi kallar Migrationspakt 2.0 som skulle leda till en ordnad och stram asylmigration där vi växlar över på ett kvotflyktingsystem. Pakten skulle innebära att man söker asyl redan innan man kommer till Europa. Asyl ska i första hand riktas till de mest behövande – ofta kvinnor, barn och äldre – och de som söker sig till EU via lagliga vägar. En stor del av de migranter som nu kommer har inte skyddsskäl. Det finns flera goda exempel runt om i världen, där man lyckats betydligt bättre jämfört med hur vi hanterar flyktingströmmarna till EU. Vår föreslagna Migrationspakt 2.0 verkar även för att de som tar den farliga vägen över Medelhavet, ska ha en nackdel jämfört med andra asylsökande. Det skapar bättre ordning, mer trygghet och legala vägar in i Europa. Vårt förslag innebär en mer human migrationspolitik och gynnar de människor som är i störst behov . Förslaget missgynnar människosmugglare. Gränser & Frihet. Det är vårt budskap i EU-valet 2024. För ett starkare – men smalare – EU.

  /Carro Öberg, Vice Ordförande Kristdemokraterna i Söderhamn