• Företagande och integration – två sidor av samma mynt

  Vi kan vara stolta över att Solna år efter år placeras som länets och landets högst rankade kommun inom näringslivsvänlighet. Människan har ett inre behov av att kunna arbeta och engagera sig för att ta ansvar för sig själv, sin familj, vänner och andra. Ett välfungerande näringsliv lägger också grunden för allas vår välfärd.

  Solnamodellen är motorn i stadens näringslivsvänliga, jobbvänliga och sociala arbete. Täta företagskontakter, individuell coachning och samverkan med Arbetsförmedlingen resulterar i matchning som alla vinner på.

  Solnamodellen har även visat sig vara framgångsrik för att få stadens nyanlända i arbete. Vi ska fortsätta erbjuda ett brett utbud av vuxenutbildningar, erbjuda SFI från dag ett och ha en högkvalitativ samhällsorientering för nyanlända. Kristdemokraterna vill att samhällsorienteringen fokuserar mer på värderingar, jämställdhet och sociala koder som gäller i Sverige. Ett år efter genomgången samhällsorientering ska relevant information repeteras och fördjupas med en uppföljning. Syftet är att genom reflektion och diskussion skapa bättre förutsättningar för integration.

  Många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt efter pandemin. Att få en god start i arbetslivet och en första jobbreferens är oerhört viktigt. Därför vill vi satsa ännu mer på att erbjuda kvalitativa sommarjobb till Solnas unga; i samarbete med det lokala näringslivet.

  Samhället är så mycket mer än det offentliga. Vi behöver ta vara på alla ideella organisationer och föreningar inom civilsamhället. Sociala företag ger människor möjlighet att jobba hundra procent av sin egen förmåga. För att uppmuntra detta vill vi ta fram regler för hur samverkan med ideella organisationer och sociala företag kan utformas genom idéburet offentligt partnerskap, IOP.

  Kristdemokraterna arbetar för att:

  • Kommunalskatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt.
  • Följa upp samhällsintroduktionen efter ett år, och fokusera mer på värderingar, jämställdhet och sociala koder som gäller i Sverige.
  • Fortsätta erbjuda Solnaungdomar kvalitativa sommarjobb.
  • Ett regelverk ska utarbetas som möjliggör samverkan med ideella organisationer och sociala företag genom IOP.