• En levande stad där man känner sig hemma

  Kristdemokraterna har arbetat för att ett program för arkitektoniska principer ska tas fram, så att Solna byggs på ett estetiskt tilltalande sätt. Det finns nämligen ingen naturlag som säger att Solnas nybyggnationer ska vara fyrkantiga modernistiska ”lådor”. Att bygga vackert är att bygga hållbart, eftersom vacker arkitektur möter mänskliga behov, i alla tider.

  Vi vill ge Solnaborna mer insyn och delaktighet, eftersom det är Solnaborna som ska leva och verka bland husen som byggs. Genom att använda moderna kanaler för dialog kan staden skapa en mer öppen och inkluderande planprocess. Det kan också göras med markanvisningstävlingar i utvalda byggprojekt där arkitekter presenterar olika utformningsförslag och medborgarna röstar fram sin favorit.

  Solna är en attraktiv stad dit många vill flytta. Det gäller att bygga smart, snyggt, hållbart och med hänsyn till de som redan bor här. KD vill se bostadskvarter med blomstrande innergårdar, träd i stadsmiljön, blandade boendeformer och närhet till våra parker och trivsamma grönområden.

  I Solna ska vi bygga familjevänligt och göra det möjligt för växande familjer att bo kvar. Många familjer flyttar till villa i grannkommuner när familjen växer. Vi vill att alternativ ska finnas i form av fler stora lägenheter. För vissa familjer kan en lägenhet på 150m2 vara ett alternativ till villa, därför behöver fler stora lägenheter byggas. Det ska alltid finnas ett familjefrämjande tänk med i stadsplaneringen.

  Den fysiska utformningen av våra offentliga rum kan få oss att känna otrygghet. För att få in ett brottsförebyggande tänk i stadsplaneringen vill vi att ny bebyggelse ska utgå ifrån Tryggare Sveriges principer BoTryggt2030. På så sätt kan vi bygga bort brott och bygga in trygghet.

  Järvastaden är en stadsdel med utvecklingspotential när det kommer till kollektivtrafiken. I andra kommuner har pilotprojekt med förarlösa elektriska skyttelbussar visat sig vara framgångsrikt, något som kan lämpa sig för Järvastaden.

  Att få bygglov för renovering av en villa i t.ex. Råsunda eller Bergshamra är en onödigt komplicerad process. Det tycker vi kristdemokrater är fel och vi kommer därför att arbeta för att förenkla bygglovsprocessen för villaägare.

  Solna ska fortsatt blanda upp stadsdelarna med bostäder, butiker och olika verksamheter, så att det finns rörelse i områdena under hela dygnet. Man bör så långt det går bygga i en mänsklig skala, så att Solnaborna kan förhålla sig till sitt område och kalla det sitt hem.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Bygga bort otrygghet och bygga in trygghet enligt konceptet BoTryggt2030.
  • Bygga estetiskt och öka medborgarnas delaktighet genom nya sätt att engageras i planprocessen och t.ex. markanvisningstävlingar i utvalda projekt.
  • Det alltid ska finnas ett familjefrämjande tänk med i stadsplaneringen och byggas fler stora lägenheter och stadsradhus så att växande familjer kan bo kvar.
  • Utveckla tillgång till miljövänliga transportslag, cykel och gångbanor.
  • Planera för hållbarhet, energieffektivitet och långsiktig kvalitet.
  • Hitta nya innovativa lösningar för kollektivtrafiken i Järvastaden, t.ex. förarlösa elbussar.
  • Förenkla bygglovsprocesserna för Solnas villaägare.