• Kunskap, studiero och trygghet i alla Solnas skolor

  I Kristdemokraternas skola hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas efter. I Solna ska inga elever behöva bli hemmasittare. Att staden erbjuder egna särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av särskilt stöd är bra, men resursskolorna har en unik kompetens och erfarenhet. De måste ges villkoren för att kunna vara kvar. Särskilt begåvade elever ska ges det stöd och de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas ytterligare, genom till exempel profilklasser.

  Kristdemokraterna tycker att skolan ska möjliggöra för varje enskild elev att förverkliga sin fulla potential. Eleverna förväntas anstränga sig, göra sitt bästa och ta ansvar för sitt skolarbete.

  Solnas elever har förbättrat sina kunskapsresultat och andelen elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet i årskurs 9 är nu högre än i riket. Vår målsättning kvarstår att samtliga elever ska få gymnasiebehörighet.

  Studiero ska prioriteras medan stök, skolk och otrygghet ska motarbetas. Tydliga ordningsregler med påföljder för elever som bryter mot dem skapar studiero. Förstör man sin skolmiljö genom exempelvis klotter så ska man medverka till att återställa skadan. Kristdemokraterna infriade vallöftet om tydliga ordningsregler för alla kommunala skolor, detta som ett stöd för rektorerna att luta sig mot.

  Kränkningar och mobbning på sociala medier ökar. Det kan pågå under skoldagen och sedan fortsätta när eleven kommit hem. De flesta elever får goda värderingar hemifrån, vilket är ett motgift mot kränkande beteende. De som inte får det ska få värderingar förmedlade av skolan.

  Ungas psykiska ohälsa är ett samhällsproblem. Vi vill ge ökat stöd till behövande elever som ska få hjälp av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare.

  Utöver årliga investeringar i upprustningen av skolor och förskolor har en skolupprustningsfond på över en halv miljard kronor inrättats. Den har gått till upprustning av bland annat Råsunda skola, Ekensbergsskolan, Skytteholmsskolan, Parksskolan och Ulriksdalsskolan, så att Solnas lärare och elever får en fräsch och modern arbetsmiljö.

  Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

  • Bevara Solnas resursskolor och stödja elever med särskilda behov.
  • Utmana och stödja särskilt begåvade elever genom t.ex. profilklasser.
  • Stärka elevhälsan och motverka ungas psykiska ohälsa.
  • Säkerställa moderna, fräscha och anpassade skollokaler samt lämpliga skolgårdar.
  • Införa daglig motion i skolan.
  • Värna valfriheten genom det fria skolvalet men bekämpa avarterna.
  • Skolavslutning såklart ska kunna hållas i kyrkan.