• Kultur och fritidsmöjligheter för ökad livskvalitet

  Solnas fritidsområden ska vara mer attraktiva. Under mandatperioden fick Kristdemokraterna igenom att motionsspåret i Järvastaden blir ett elljusspår med anslutning till Sundbyberg. Det ökar tillgängligheten, tryggheten och viljan att ge sig ut och motionera. Vi vill att stadens motionsspår rustas upp, får bättre belysning och att fler små motionsspår anläggs.

  Solna är en vattennära kommun, och det ska vi ta vara på mer än idag. KD har tidigare varit drivande i att få till strandbadet i Huvudsta strand, nu vill vi arbeta för att anlägga en badplats i Frösundavik. Vi vill också se en inventering av placeringen av offentliga grillplatser, samt tillskapa fler sådana och bänkar i vatten- och skogsnära områden, som t.ex. i Järvastaden.

  Vi tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Därför vill vi införa ett system med fritids- och kulturcheck, som barn kan använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet. Det kommer att stödja fler privata initiativ vid sidan om den kommunala kulturskolan vilket bidrar till starkare självkänsla, bättre inkludering och integration. Enligt studier från Island har införandet av fritidscheckar minskat alkohol- och droganvändningen bland ungdomar. Kulturskolan ska fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra sitt utbud runt om i staden genom att möta elever i sina stadsdelar.

  Biblioteket i Bergshamra tillämpar meröppet vilket ökar tillgängligheten till utbudet och lokalerna. Vi vill att man även inför meröppet på Solna stadsbibliotek.

  Överjärva gård är ett värdefullt kulturarv och ett uppskattat besöksmål för Solnabor och andra tillresta. Ladugården är gårdens centrala mötesplats och färdigställdes redan 1825. Till ladugårdens 200-årsjubileum vill vi att det ska vara möjligt att göra någon typ av evenemang i ladugården. Vi vill att en plats viks på Överjärva gård där man kan hålla hästar permanent genom t.ex. stall och boxar.

  Kristdemokraterna i Solna vill arbeta för att:

  • Förbättra motionsspåren genom att rusta upp, förbättra belysning och anlägga nya motionsspår.
  • Anlägga en ny badstrand i Frösundavik.
  • Inventera placeringen av grillplatser och anlägga nya i närheten av vatten och skog.
  • Införa meröppet även på Solna stadsbibliotek.
  • Införa en fritids- och kulturcheck, så att varje Solnabarn kan gå på kultur- eller fritidsaktiviteter.
  • Ladugården på Överjärva gård ska firas ståndsmässigt till sitt 200-årsjubileum år 2025. Hästar ska ha en permanent och självklar plats på gården med t.ex. boxar och stall.