• Våra politiker

  Anna Lipinska
  Gruppledare

  Kommunalråd
  Vice ordforande i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen
  Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
  anna.lipinska@kristdemokraterna.se

  Per-Olof Fransson

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Vice ordf. Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
  Ledamot i Tekniska nämnden
  08 – 570 275 85, 070 – 315 79 40
  per-olof.fransson@kristdemokraterna.se

  Ulf Kjellson

  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Socialnämnden
  ulf.kjellson@kristdemokraterna.se

  Madeleine Stjernström

  Ersättare i KommunfullmäktigeLedamot i Kultur och fritidsnämndenErsättare i Utbildningsnämndenmadeleine.stjernstrom@varmdo.se

  Peter Brännström

  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ordförande i Gustavsbergsbadet AB
  Ledamot KIVAB
  Ersättare i Överförmyndarnämnden
  peter.brannstrom@varmdo.se

  Anders Josephsson

  Partiavdelningsordförande
  Ersättare i Kommunstyrelsen
  Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
  anders.josephsson@varmdo.se

  Ulrik Lindgren

  Ledamot i Utbildningsnämnden
  ulrik.lindgren@kristdemokraterna.se

  Yvonne Edenholm

  Ersättare i Socialnämnden

  Peter Lake

  Ersättare i Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

  Björn Alldén

  ersättare i Tekniska nämnden
  ersättare i styrelsen för  Värmdö hamnar

  Andreas Knudsen

  ersättare i utbildningsnämnden
  ledamot i Vuxen- och arbetslivsnämnden