• Inrättande av ett ungdomsråd

  Till Lidköpings kommunfullmäktige

  Motion angående inrättande av ett ungdomsråd.

   Vi vill att fler unga medborgare ska känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter och Lidköpings kommun vill vara en kommun som uppmuntrar till dialog.

  Vi vill uppmuntra till engagemang genom att skapa en arena där ungdomar känner att de lyssnas på.

  En viktig grupp som måste fångas upp i dialog är de unga. Detta skulle kunna ske genom ett ungdomsråd i Lidköping.

  I rådet skulle unga i olika åldrar från skola, olika idrotter och föreningsliv finnas representerade. Detta genom att de väljs av sina representativa grupper såsom elevråd, is- och fotbollsallianser, Motorsportarenan, handikappförbund med flera.

  För att ge ungdomsrådet inflytande i kommunal beslutsprocess skall rådet vara en remissinstans inför beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

  Kanske skall det finnas en ungdomssamordnare som kontakt mellan ungdomsråd och politik.

  Ungdomsrådet kan ordna dialogträffar där ungdomar möts och diskuterar frågor som berör skola, fritid och kultur.

  Vi Kristdemokrater vill göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt.

  Med detta som bakgrund föreslår vi Kristdemokrater att fullmäktige beslutar

  – att ett ungdomsråd i Lidköping utreds och förslag till beslut om införande utarbetas.

  Lidköping 2014-06-16

   

  Stefan Gustafsson

  Ledamot i Kultur och fritidsnämnden

   

  Upptagen som gruppmotion

  Tommy Larsson