Se filmen som presenterar våra främsta politiker i Sollentuna

Här är de sex Sollentunabor som valts av KD Sollentuna att stå överst på den lista till kommunfullmäktige väljarna har att ta ställning till vid valet 9 september 2018.

KD Sollentuna presenterar några av kandidaterna till fullmäktige i valet 9 september

En första presentation av de sex sollentunabor som valts av KD Sollentuna att stå överst på den lista till kommunfullmäktige väljarna har att ta ställning till vid valet 9 september 2018.

Publicerat av Kristdemokraterna i Sollentuna den 18 april 2018

En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett ännu bättre Sollentuna.

Du som senior ska kunna leva ett aktivt liv

Kristdemokraterna vill att det friska åldrandet ska vara i fokus. Dagens äldre är både piggare och friskare än tidigare generationer.

– Det är stimulerande att se aktiviteterna i Boulehallen, en hall vi i kultur- och fritidsnämnen varit med om att tillskapa tillsammans med pensionärsorganisationerna SPF o PRO, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Den särskilda seniortaxan i olika idrottshallar är ett annat bra beslut.

Seniorer är ibland en outnyttjad resurs i samhället. Hos äldre finns såväl rik erfarenhet som stora kunskaper och ett stort engagemang. Det kan man se inte minst inom nätverket Tryggt och snyggt. Rastfaddrar, chaufförer till Grannsamverkansbilen, skräpplockare och klottersanerare.

Ensamhet och isolering kan drabba äldre.

– En aktiv fritid med olika mötesplatser ska stimuleras. Våra seniorträffar är i detta sammanhang viktiga, säger Eva Ireblad, KD, ledamot i vård-och omsorgsnämdens arbetsutskott.

Den dag man behöver flytta till ett trygghetsboende eller ett omsorgsboende ska en plats finnas.
– Vi i KD har också drivit frågan om en värdegaranti inom äldreomsorgen. Den vill vi ska utvecklas, avslutar Eva Ireblad.

Hela artikeln i pdf-format

Du och din familj ska vara trygga

Du och din familj ska kunna känna er trygga både när era barn är på väg hem eller bort från hemmet, till skolan, kvällsaktiviteter eller till kompisar. Likaså ska mormor och morfar och andra äldre inte behöva vara rädda.

– Som ordförande i kommunens brottsförebyggande råd, är jag upprörd över att så många familjer i Sollentuna fått inbrott i sina hem. Jag vill att vi gör allt för att trygghetsbilar ska cirkulera i våra kommundelar även dagtid då vi vet att flest inbrott sker, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand, KD.

Kristdemokraterna har i majoriteten i Sollentuna varit med och beslutat om extra pengar till tryggheten i kommunen. Sju miljoner kronor har vi satsat extra under 2017 för att öka tryggheten.

Trygghetsbil från vårt vaktbolag åker runt dagtid i kommunen.

Mobila fältfritidsledare har anställts för att vara ute bland ungdomar.

Trygghetskameror vid skolor. Och ansökan om trygghetskameror vid Edsbergs torg

KD i riksdagen vill få fram 10 000 fler poliser. De i yttre tjänst ska ha bra betalt. De ska vara synliga i
vår kommun.

Artikeln i pdf-format

Din familj i centrum för vår politik

Familjer ser olika ut men är den minsta naturliga gemenskapen i vårt samhälle. Medlemmarna kan ge varandra villkorslös – men inte kravlös – kärlek. Familjer är ofta stressade och vi behöver göra allt för att underlätta livspusslet. Skola, fritid, jobb, trygghet ska kombineras.

– Familjen behöver ibland kompletteras på något sätt. Det ska finnas stöd när man behöver det, säger Sonia Lunnergård, KD, ordförande i socialnämnden.

För att familjerna ska ha ett gott liv i Sollentuna arbetar Kristdemokraterna för att:

  1. Sollentuna ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor.
  2. Fler ska bli godkända och noll procent ska mobbas.
  3. Förskolorna ska vara väl fungerande med mindre grupper framför allt i de lägre åldrarna.
  4. Familjestödsprogrammen ska vara effektiva och familjecentralerna attraktiva.
  5. Idrottshallar och mötesplatser behövs för olika typer av aktiviteter.
  6. 500 kr extra varje månad som jobbskatteavdrag till förälder med barn under 18 år för att stärka barnfamiljers ekonomi.
  7. Barnomsorgspeng på 6000 kr per månad för den som själv vill vara hemma med sitt barn

Läs hela artikeln här.