Valrörelsen inför slutspurten

Vi har varma uppvindar just nu. Opinionsmätningarna ger ytterligare energi eftersom vi ständigt stiger. Nu senast i Sifo där vi klättrar till närmare sju procent! Vem skulle trott det för ett halvår sedan.

Men vår partiledare Ebba Busch Thor är en otroligt duktig kampanjperson, har ett vasst intellekt och är blixtsnabb i replikerna. Hon dominerar i partiledardebatterna. Oerhört imponerande arbete hon gör.

Vi har en riktigt bra valrörelse med många ”tummen upp”, trevliga samtal i valstugan på Turebergs torg och många som hjälper till med kampanjer. Vi har exempelvis flera medlemmar som närmar sig 90 år som hjälper till och bladar i valsedlar i material.

Vi har haft en egen bilaga i lokaltidningen Vi i Sollentuna och nu ska ett utskick från distriktet ha nått alla hushåll i Sollentuna.

Vi gör många olika kampanjer som stärker oss i valspurten.

Så här svarar SIFOs Toivo Sjörén i webnyhetsbyrån f+:

Finns det något som överraskat er under valrörelsen när det gäller väljarna och resultaten av undersökningarna?
– Kristdemokraternas ökning från 2,4 -5,5 procent. Det har gått bra för dem. Vi har tidigare sett att partiet lyckats när de väl exponerats i debatter och utfrågningar på detta sätt.
– En historisk överraskning är att Socialdemokraterna ligger så lågt. Det har inte hänt under demokratins hundraåriga historia, ett så dåligt utgångsläge och med endast knappt två veckor kvar till valet. Socialdemokraternas dåliga siffra är det allra mest överraskande.

Nu lägger vi i en växel till!

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

KDs kommunalråd Magnus Ramstrand på besök hos en öppen förskola.

KD Sollentuna har varit en del av den politiska ledningen i Sollentuna under många år.

– Jag är glad att få vara en del i ledningen för en av Sveriges mest attraktiva kommuner, säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand.

-Många engagerade kommuninvånare är delaktiga i det här arbetet, inte minst genom alla engagerade ideella ledare inom föreningslivet, samfunden och organisationer. Vi har också ett av Sveriges bästa företagsklimat som skapar möjligheter för invånarna i vår kommunen. Samtidigt har vi kultur- och fritidsmöjligheter som få andra kommuner. Med våra tre naturreservat har vi trots att vi är en liten kommun stora möjligheter att njuta av friluftslivet

Inför valet i september har vi utfärdat några viktiga garantier som KD Sollentuna vill ge:

Barn- och ungdomsgaranti

Mindre barngrupper i förskolan. Kulturskolan utvecklas. Närhet till en aktiv fritid med fler idrottshallar och badmöjligheter exempelvis kring Edsviken. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ett snabbspår inom vården. Öppettider på vårdcentraler vissa kvällar och helger.

Familjegarantin

Syskonförtur i skolan. Stopp för skip-stop-tågen för att livspusslet ska kunna fungera. Familjerådgivning ska erbjudas som e-tjänst. Förstagångsföräldrar får gratischeck till familjerådgivning.

Trygghetsgarantin

Områdespoliser i olika kommundelar. Stöd till nattvandrande föräldrar. Trygghetskameror på utsatta områden. Välstädad kommun och stadsträdgårdsmästare. Fler mobila fritidsledare och samordnade fritidsgårdar.

Seniorgarantin

Nya trygghetsboenden byggs. Alla över 85 år ska rätt att få anpassat boende. Stöd ideella föreningar som ordnar mötesplatser. Seniortaxa i idrottshallarna. En utbyggnad av Sim- och sporthallen med varmvattenbassäng

Samhällsbyggnadsgaranti

Villa- och parkstaden värnas med varsam exploatering. Sollentuna ska växa med förnuft. Kulturkommunen stärks med en ny scen för konst o kultur. Samverkan med näringslivet ska bli ännu bättre. Den ideella sektorn tas tillvara också med socialt företagande.

Läs hela numret Ditt Sollentuna nr 2/18 här:

Ditt Sollentuna 2-18

 

 

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa

KD-kandidater som kommer att jobba för Ditt bästa i kommunen.

I länken här kan du läsa hela tidningen Ditt Sollentuna nr 2/18 där våra toppkandidater till fullmäktigevalet den 9 september finns med.

Ditt Sollentuna 2-18

Här är några av de ambitioner KD Sollentuna har för de kommande åren:

– Två nya idrottshallar och en ny kulturscen

-Tillbyggnad av Sim- och sporthallen också med en varmvattenbassäng

-Göra det möjligt att bygga nya trygghetsboenden

-En flexibel och trygg hemtjänst

-Fler områdespoliser i våra kommundelar

-Syskonförtur återinförs i skolan

-Bättre bullerskydd i samverkan med Trafikverket

-Fortsatt vara en park- och villakommun och växa med förnuft.