• Invigning av ny fritidsgård i Tureberg

    I fredags 8 oktober invigdes Turebergsgården, en ny fritidsgård i Tureberg för barn och unga i åldern 13 till 17 år. Under två års tid har kultur- och fritidskontoret arbetat med projektet att öppna Turebergsgården och i fredags kunde dörrarna öppna. Thomas Nyman, kristdemokraternas kommunalråd tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden talade under invigningen och klippte bandet.

    Vi kristdemokrater kommer fortsätta driva på för mer investeringar i fritidsaktiviteter och idrott. Sollentuna ska erbjuda goda möjligheter till en aktiv fritid, framförallt för unga människor. Fritidsgårdarna är en oas där unga kan utvecklas och ha roligt i sällskap med kompetent personal.

    Gården kommer ha två delar, en med kulturella inslag som musik och dans, den andra mer öppen och flexibel med fokus på idrott. Fritidsgårdens ingång ligger vid Malmparken vilket ger möjlighet att utnyttja parkens goda ytor för olika aktiviteter. Utöver detta så kommer läxhjälp finnas på plats.