• Byggstart för Väsjöskolan

    Kommunfullmäktige beslutade vid decembersammanträdet att Väsjöskolan ska uppföras. Nu fredag den 26 april togs det första spadtaget för den nya skolan. Det kommer bli en kommunal skola sökbar från hösten 2025.

    -Väsjöborna har tyvärr fått vänta länge, men nu kan vi sätta spaden i marken och uppföra den efterlängtade Väsjöskolan. Detta är glädjande och kommer underlätta vardagspusslet för barnfamiljerna som bor i området. Som förälder vet jag hur viktigt det är med bra närliggande skolor, säger Angelika Lang (KD), ledamot i utbildningsnämnden.

    Väsjöskolan kommer i en första etapp byggas med huvudbyggnad och skolgård med kapacitet för 360 elever. Sedan kommer möjligheten finnas att i ett senare skede, när invånarantalet i Väsjön ökat, bygga en andra etapp av skolan för att utöka kapaciteten till 900 elever F-9.