• Trygghetsinsatser i Edsberg 2021

   

  https://www.facebook.com/kristdemokraterna.sollentuna/videos/1338630623278909/

  Edsberg är ett område där de flesta trivs. Men i dialog uttrycker fler att det under senare tid blivit mer otryggt. Därför har vi under år 2021 visat handlingskraft och vidtagit en rad åtgärder för att stärka trygghetsarbetet i kommundelen. Åtgärderna är av såväl förebyggande som reaktiv karaktär. För att nämna några:

  • Mobila ordningsvakter främst koncentrerat till Edsbergs Torg
  • Permanenta trygghetskameror inom polisens kameraprojekt
  • Tekniska lösningar för att motverka trapphushäng i Sollentunahems bestånd
  • Trygghetsvandringar i samarbete med civilsamhället
  • Stärkt samverkan mellan polisen och socialtjänsten om unga i riskzon
  • Förebyggande arbete med lokala skolorna. Resursteamet, som stöttar skolorna med särskilt stöd mot t.ex. skolfrånvaro har ökad närvaron i Edsberg
  • Aktivitetsbaserad fritidsgård i stadsdelen
  • Brandkåren Attunda har genomfört hembesök
  • Planering av ombyggnad av skolgården på Edsbergsskolan

  Har du åsikter kring vad kommunen bör göra framöver för att stärka tryggheten, tveka inte att kontakta Kristdemokraterna i Sollentuna.