• Trygghetsinsatser i Edsberg 2021

   

  TRYGGHETSINSATSER I EDSBERG 2021Edsberg är ett område där de flesta trivs, men här upplevs också en ökad otrygghet. Därför har vi under år 2021 visat handlingskraft och vidtagit en rad åtgärder för att stärka trygghetsarbetet i kommundelen. Åtgärderna är av såväl förebyggande som av reaktiv karaktär. För att nämna några:• Mobila ordningsvakter främst i området runt Edsbergs Torg• Permanenta trygghetskameror inom polisens kameraprojekt• Tekniska lösningar för att motverka trapphushäng i Sollentunahems bestånd• Trygghetsvandringar i samarbete med civilsamhället• Stärkt samverkan mellan polisen och socialtjänsten om unga i riskzon• Förebyggande arbete med lokala skolorna. Resursteamet, som stöttar skolorna med särskilt stöd mot t.ex. skolfrånvaro har ökad närvaron i Edsberg• Aktivitetsbaserad fritidsgård i stadsdelen• Brandkåren Attunda har genomfört hembesök• Planering av ombyggnad av skolgården på EdsbergsskolanHar du åsikter kring vad kommunen bör göra framöver för att stärka tryggheten, tveka inte att kontakta Kristdemokraterna i Sollentuna.

  Posted by Kristdemokraterna i Sollentuna on Thursday, February 3, 2022

  Edsberg är ett område där de flesta trivs. Men i dialog uttrycker fler att det under senare tid blivit mer otryggt. Därför har vi under år 2021 visat handlingskraft och vidtagit en rad åtgärder för att stärka trygghetsarbetet i kommundelen. Åtgärderna är av såväl förebyggande som reaktiv karaktär. För att nämna några:

  • Mobila ordningsvakter främst koncentrerat till Edsbergs Torg
  • Permanenta trygghetskameror inom polisens kameraprojekt
  • Tekniska lösningar för att motverka trapphushäng i Sollentunahems bestånd
  • Trygghetsvandringar i samarbete med civilsamhället
  • Stärkt samverkan mellan polisen och socialtjänsten om unga i riskzon
  • Förebyggande arbete med lokala skolorna. Resursteamet, som stöttar skolorna med särskilt stöd mot t.ex. skolfrånvaro har ökad närvaron i Edsberg
  • Aktivitetsbaserad fritidsgård i stadsdelen
  • Brandkåren Attunda har genomfört hembesök
  • Planering av ombyggnad av skolgården på Edsbergsskolan

  Har du åsikter kring vad kommunen bör göra framöver för att stärka tryggheten, tveka inte att kontakta Kristdemokraterna i Sollentuna.