• Motion Ålder som kriterium för plats på äldreboende

  Motion angående ålder och psykisk ohälsa som utökade kriterier för rätt till äldreboende

  Kriterierna för att få rätt till äldreboende är ganska strikta. Det är hälsan och främst den fysiska förmågan, som räknas in. Ålder är idag inget kriterium. Det psykiska måendet ingår inte heller i det instrument som man använder sig av vid bedömningen av rätt till äldreboende. Vi kristdemokrater tycker dock att om man närmar sig de nittio och man verkligen önskar att få flytta till ett äldreboende, med den trygghet och gemenskap som det kan innebära, så ska man också ha rätt till det.

  Likaså ska den psykiska hälsan självklart räknas in.

   

  Vi Kristdemokrater förslår därför att kriterierna för rätt till äldreboende ska utökas med ålder på 85 år och att individens psykiska mående beaktas.

   

  Katarina Nilsson                      Lennart Engström                        Linda Persson